zdroj: https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_img_F_P/9CNO41.jpeg

Jaroslav Čechura

* 22. 12. 1952, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
Historian, Archivist,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990201048
VIAF: 113744658

notes:
Prof. Doc., PhDr., DrSc., vedoucí archivu Národního muzea, specialista na sociální a hospodářské dějiny Čech ve středověku a novověku, práce z oboru.

Jaroslav Čechura

zdroj: https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_img_F_P/9CNO41.jpeg
 

Jaroslav Čechura

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, Politická ekonomie
???? - ????   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Jaroslav Čechura

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *

Jaroslav Čechura

konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/10/22 - 2013/10/23   Ztracená generace? Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany, Krajská vědecká knihovna, Liberec (Liberec)

Jaroslav Čechura

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jaroslav Čechura (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org

Jaroslav Čechura

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Sedlec / Sedletz (Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008 / Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzter Kloster im mitteleuropäischen Ko), Togga s.r.o., Praha
  2013   Ztracená generace? / Eine verlorene Generation? (Německočeští výtvarní umělci 1. poloviny 20. století mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Drážďany / Deutschböhmische bildende Künstler der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden), Technická univerzita, Liberec (Liberec)
  2020   Otázky z historie IV. (Křivoklátsko mezi dvěna světy - od šlechtictví ke státu), Muzeum T. G. Masaryka, Rakovník (Rakovník)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Od koexistence k antagonismu - tisíc let česko-německých vztahů, Ztracená generace? / Eine verlorene Generation?, 34-39
  2020   Velkostatky v raně novověkých Čechách - téma věčně zelené?, Otázky z historie IV., 15-33

Jaroslav Čechura

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/12/11 - 1997/04   150 let Archivu Národního muzea, Národní muzeum, Praha

Jaroslav Čechura

year of award   award name, type, notes
1989   Cena Akademie věd NDR, cena