Výtvarné umění

subtitle: Časopis Svazu československých výtvarných umělců
page: 1-48
imprint date: 1957/03/30
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 7
number: 1
number of pages: 48, obálka
the number of reproductions: 43 čb, 3 b
language: czech
prints: 3100
dimensions: 305 x 236