Jan Kojan: 1886 - 1956 - životní dílo

date of exhibition: 1956/11
institution: Slovanský ostrov
type of exhibition: autorská