Výtvarná práce

subtitle: 18
imprint date: 1953/06/26
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 18
number of pages: 6
language: czech