grafická úprava: neuvedeno

Otakar Kubín

type of document: katalog autorský
imprint date: 1952
number of page: (12)
the number of reproductions: 4 čb
dimensions [mm]: 207 x 149
first page: 0
last page: 0
language: český

Otakar Kubín

grafická úprava: neuvedeno
 

Otakar Kubín

person   born
Míčko Miroslav   26. 3. 1912

Otakar Kubín

person   born
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883

Otakar Kubín

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/10/09 - 1952/11/09   Otakar Kubín, Galerie Práce, Praha

Otakar Kubín

institution, city
Galerie Práce, Praha

Otakar Kubín

page from - to author of the text title, subtitle
0 - 0 Míčko Miroslav České krajiny Otakara Kubína

Otakar Kubín

  institution, city, signature, notes  
  A 24281
  G 24281, Galerie Práce, Praha