Práce, tiskařské závody, n.p.

type: tiskárna
city: Praha 8
state: Česká republika (Czech Republic)

Práce, tiskařské závody, n.p.

antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1951   Socialistická fotografie
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1947   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K)
  1950   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž)
  1956   Německo - český slovník
katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1950   Jan Štursa
  1957   Jan Amos Komenský: Život, dílo, doba
  1957   Pavel Šimon: Grafika a ilustrace
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1911   Sonderausstellung des Wiener Künstlerbundes Hagen
  1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
  1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
  1950   I. členská výstava 1950
  1952   III. členská výstava
kniha
  published   title (subtitle)
  1945   A lid povstal
  1945   Jobova noc
  1945   Mythus o Etherovi
  1945   Národ se bránil (Obrana národa a jazyka českého od nejstarších dob po přítomnost)
  1945   Slepá ulička
  1945   Země úsměvů
  1946   Černý chlapec
  1946   Dějepisectví (Jeho vývoj v oblasti vzdělanosti západní ve středověku a době nové)
  1946   Dějepisectví evropského východu
  1946   Konec světa (2. část)
  1946   Konec světa (1. část)
  1946   Listy mrtvému příteli
  1946   Most
  1946   Naše paní Božena Němcová
  1946   Památník pražského povstání 1945
  1946   Sobotní svítání
  1946   Svatovítské triforium
  1946   Šlechtické hnízdo
  1946   Tak vládl panský národ
  1947   Ahmed má hlad
  1947   Dračí zuby
  1947   Emanuel Famíra
  1947   Fabiánský socialismus
  1947   Králové jeviště
  1947   Manželství a mravnost
  1947   Městečko na dlani
  1947   Mezi dvěma světy
  1947   Největší dobrodružství
  1947   Nepřítel v těle
  1947   Orel a had
  1947   Poslední dny Hitlerovy
  1947   Pramen živé vody
  1947   Requiem v červeno- bílo- červené
  1947   Richard Weiner
  1947   Tři mušketýři (Díl první)
  1947   Tři mušketýři (Díl druhý)
  1947   Volá Londýn
  1948   Brána je dokořán
  1948   Bubáci a hastrmani (a jiné pohádky)
  1948   Dějiny Prahy
  1948   Do posledního dechu
  1948   Dračí sklizeň
  1948   Dračí sklizeň
  1948   Jezero Bodamské
  1948   Město v slzách
  1948   Naše vlast v obrazech (Sborník historických památek Československých)
  1948   Není zlato co se třpytí (Povídky z Moliera)
  1948   Presidentův agent
  1948   Přelíčení a omyl
  1948   Sokolské slety
  1948   Tři mušketýři po dvaceti letech (Díl první)
  1948   Tři mušketýři po dvaceti letech (Díl druhý)
  1948   Volá Londýn
  1948   Vstanou noví bojovníci
  1948   Zastřená tvář Afriky (Třetí cesta Maghrebem)
  1949   Automobilový král
  1949   Karpatská rapsodie
  1949   Křižáci
  1949   Můj život ve sportu
  1949   Není římského lidu
  1949   Veselé kresby Josefa Lady
  1949   Vstanou noví bojovníci
  1949   Žeň českého humoru
  1950   Americká tragedie
  1950   Bouřlivý rok 1905
  1950   G. Courbet
  1950   Iľja Jefimovič Riepin
  1950   Ján Želibský
  1950   K českému máji (Výbor ze sociálních próz)
  1950   Křižáci
  1950   Lovcovy zápisky
  1950   Národní umělec Ludvík Kuba
  1950   Říkám co je pravda (Politické básně)
  1950   Staré a nové
  1950   Wolker pracujícím (Výbor Stanislava K. Neumanna)
  1951   Bouře
  1951   Jindřich Mošna (Herec realistický)
  1951   Lotosová zátoka (Výbor z čínských povídek)
  1951   Malířství XVII. století v Čechách
  1951   Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
  1951   Přemožení řeky
  1951   Přemožení řeky
  1951   Putování ruského kupce Afanasije Nikitina přes tři moře
  1951   Rudá záře nad Kladnem
  1951   Tartarin v Alpách
  1951   Tobě, živote! (Verše)
  1951   Záruka míru
  1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt)
  1952   Americké osudy (Výbor z povídek a črt)
  1952   Havíři z Anny Veroniky
  1952   Mrtvé duše
  1952   Nastane den
  1952   Paměti urozeného pana Barry-Lyndona
  1952   Podivné manželství
  1952   Řidiči
  1952   Ze země dolaru
  1953   Akustika filmových studií a kin
  1953   Čapájev
  1953   Devátá vlna
  1953   Diplomat
  1953   Jak psát rukopis a korektury pro tisk
  1953   Kolchida
  1953   Psohlavci (Historický obraz)
  1954   Abc akvaristy
  1954   Románská nástěnná malba v Čechách a na Moravě
  1954   Úl (Výbor z povídek)
  1954   Vaříme dětem
  1955   Přehled grafických technik (Vývoj a praxe od dob nejstarších až do dneška)
  1955   Veřejný život ve starověkém Egyptě (Díl II. Doklady)
  1956   Československé lidové kroje
  1956   Čistíme pereme opravujeme v domácnosti
  1956   Když mládí hledalo cestu
  1956   Muži v offsidu (Ze života klubových přívrženců)
  1956   Okouzlená duše I
  1956   Okouzlená duše II
  1956   Po stopách Mikoláše Alše v Praze
  1956   Šlechtická vesnice, Spekulant, Karpatští horalé
  1956   Tess z d'Urbervillů (Čistá žena)
  1956   Zlé časy
  1957   Barva v architektuře (Její zákonitosti a komposice)
  1957   Bořivoj Žufan
  1957   Dopisy z Melbourne
  1957   Ferdinand Maximilián Brokof
  1957   Gianlorenzo Bernini
  1957   Jan Slavíček
  1957   Kouzelné dobrodružství
  1957   Květiny v našich domovech a na pracovištích
  1957   Michelup a motocykl
  1957   Otakar Lebeda
  1957   Souboj
  1957   Stín kapradiny
  1957   Tři muži v člunu o psu nemluvě
  1958   Eduard Milén
  1958   Josef Gočár
  1958   To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil...
  1958   Zápisky z mrtvého domu
periodikum
  published   title (subtitle)
  1946   Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění
  1947   Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění
  1948   Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění
  1955/10/18   Večerní Praha
  1955/11/04   Večerní Praha
  1955/11/22   Večerní Praha
  1955/12/30   Večerní Praha
  1957/04/04   Večerní Praha
  1957/05/20   Večerní Praha
separát
  published   title (subtitle)
  1947   Ex libris za ostnatými dráty
učebnice
  published   title (subtitle)
  1947   Grammaire Française (Francouzská mluvnice pro pokročilé)