Výtvarná práce

subtitle: 20
imprint date: 1953/07/24
publisher: Ústřední svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 1
number: 20
number of pages: 6
language: czech