Umění frotáže

date of exhibition: 1995/05/25 - 1995/07/09
institution: Oblastní galerie Liberec
type of exhibition: kolektivní