Pavel Hayek: Fotogramy

date of exhibition: 2009/06/08 - 2009/08/14
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská