Pohled do archivu 8 - Barvotisk

type: kolektivní
place of exhibition: DOX, Malá věž
date of exhibition: 2016/08/18 - 2016/09/30

note:
-
Barvotisk

Součástí archivních sbírek je dnes už poměrně velký soubor knih upravených významnými grafiky a ilustrátory i málo známými umělci. Z těch známých jsme vybrali dvě stovky, shromažďujeme jejich veškerou typografickou tvorbu – také katalogy, divadelní programy, časopisy, pozvánky apod. Další knihy jsou pro nás často zatím jediným dokladem o existenci a působení některého autora. Kompletujeme také ediční řady. Předloni jsme společně s dr. Janem Dvořákem vydali jako první svazek edice Books zaměřené na knižní tvorbu soupis edice Divadlo. V příštím roce hodláme zpracovat Malou řadu soudobé světové prózy (Odeon). Přehledy několika edic vydávaných v nakladatelství Československý spisovatel jsou uvedené v monografii Zdenek Seydl a knihy, kterou vydal archiv koncem loňského roku.

Tříděním různorodých dokumentů vznikají v typografické sbírce další skupiny a podskupiny, např. tiskáren (Kryl a Scotti, František Obzina ad.). Přirozeně se tak vyčlenil i soubor převážně brožovaných knih – barvotisků. Barvotiskem rozumíme: „tisk polotónových barevných obrazů přesným soutiskem základních, popřípadě doplňkových barev“ nebo „líbivý obraz provedený touto technikou, zpravidla bez umělecké hodnoty“. Výstavu „umělecky nehodnotných“ knih doplňují poštovní knížky zapůjčené ze soukromé sbírky.

Pohled do archivu 8 - Barvotisk

 

Pohled do archivu 8 - Barvotisk

institution, city, address
Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ), Náměstí Smiřických 49

Pohled do archivu 8 - Barvotisk

person born
Hůla Jiří 7. 6. 1944

Pohled do archivu 8 - Barvotisk

person born
Hůla Jiří 7. 6. 1944

Pohled do archivu 8 - Barvotisk

person born
Kučera Jakub 20. 9. 1988
Kuntoš Jan 19. 2. 1980

Pohled do archivu 8 - Barvotisk

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2016   Pohled do archivu 8 - barvotisk
text
  published   title (subtitle)
  2016   Celý název je Pohled do archivu...