Petr Veselý: Deště, slova, stopy, fragmenty, krajiny (kresby od r. 1983)

date of exhibition: 2008/05/06 - 2008/06/30
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská