Vladimír Havlík: Půdorysy, symetrie, transformace

date of exhibition: 2008/01/10 - 2008/03/14
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská