Jan Wojnar: Mřížkové básně

date of exhibition: 2005/05/18 - 2005/07/01
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská