Jaromír Lakosil

* 9. 2. 1923, Bzenec (Hodonín), Česká republika (Czech Republic)
† 18. 3. 1989, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
Restaureteur, Art Historian, art critic, art theorist,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jz8600560

notes:
PaedDr.
1970 z politických důvodů zbaven funkce v galerii

Jaromír Lakosil

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha
???? - ????   Krajinářská škola O. Nejedlého, _
1948 - 1951   Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná výchova a dějepis, Richter Václav, *1900
1959 - 1965   Masarykova univerzita, Brno (Brno-město), Filozofická fakulta, dějiny umění

Jaromír Lakosil

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
???? - ????   Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc), nám. Republiky 5
???? - ????   Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), restaurátor
1951 - ????   Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc), Náměstí Republiky 5
1952 - 1970   Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Wurmova 13, později název Muzeum umění

Jaromír Lakosil

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Jaromír Lakosil

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Jaromír Lakosil (1923 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 a doplňky za předchozí léta Část 2. K - Ž), Národní knihovna České republiky, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VII. L – Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   PaeDr. Jaromír Lakosil
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Jaromír Lakosil

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Karel Wellner: 1875 - 1926, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1957   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z cyklu 'Orava', Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1960   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Sochař Julius Pelikán (K sedmdesátému pátému výročí narození umělce), Krajské nakladatelství v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Jaroslav Paur: Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1964   Květiny Karla Svolinského, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Slavoj Kovařík: Města
  1966   Vladimír Pukl: Obrazy a grafika 1960 - 1965 (K sedmdesátinám), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   Aljo Beran, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   František Bělohlávek, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Miroslav Šnajdr: Obrazy 1967 - 1969
  1969   Slavoj Kovařík: Obrazy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Jindřich Lenhart: Výbor z díla (Výstava k 15. výročí úmrtí umělce), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Julius Pelikán
  1971   Miroslav Kostka, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940-1971 (Výstava k 60. narozeninám umělcovým), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   František Podešva: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1972   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1973   Dana Hlobilová
  1973   Karel Svolinský: Akvarely, kresby (Grafika posledních let), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1973   Rudolf Svoboda: Sochy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Jindřich Lenhart 1880 - 1955: Vysoké tatry
  1980   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Karel Lenhart: Výběr ze sochařského díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Jan Bauch: Obrazy
  1982   Aljo Beran: Obrazy, grafika (Výběr z let 1932 - 1982), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie (Výběr z let 1947 - 1982), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1984   Adolf Kašpar, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
  1984   Stanislav Krátký: Obrazy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
  1984   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1985   Dušan Topoľský: Kresby - reliéfy
  1985   Olomoucký malíř Ladislav Jalůvka, Český fond výtvarných umění, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  1986   Jaromír Šolc: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1986   Karel Svolinský: Hudební motivy, Městské kulturní středisko, Beroun (Beroun)
  1987   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1987   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1988   Jaromír Hanzelka: Tapisérie
  1988   Ladislav Jalůvka: Obrazy 1986-1988
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1957   Julius Pelikán, František Hoplíček: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1958   Šestá členská výstava, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1961   Současné české malířství, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1962   Umění a domov, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Obrazy, sochy, grafika (Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Euro-exlibris '66, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1969   Stanislav Vymětal: Keramika, Bohumil Teplý: Sochy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Olga Bohdálková, Lubor Těhník: Tapiserie, keramika
  1971   Vittorio Cavicchioni, Gino Gandini, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1971   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971 (Výstava k 50. výročí KSČ), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1973   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1979   Přírůstky 1978 - 1979 (Výběr z přírůstků malířské, sochařské a grafické sbírky Krajského vlastivědného muzea - Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1982   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965/09/27   Za Oldřichem Pečem a Miroslavem Ketmanem, Výtvarná práce, 11
  1983   Olomouc (Zprávy z krajů - Severomoravský kraj), Výtvarná kultura, 15-15
  1983   Severomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 12-12
  1984   Galérie výtvarného umění Olomouc (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 18-19
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Josef Sudek

Jaromír Lakosil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/11/04 - 1963/01/15   Josef Wagner: Kresby, sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/08/23 - 1963/10/08   Bohdan Lacina: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/08/16 - 1964/09/30   Václav Rabas: Soubor obrazů, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/10/11 - 1964/12/06   Vincent Vingler: Sochy 44/64, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1967/04/12 - 1967/05/14   Wander Bertoni: Sochy a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/15 - 1967/08/07   Wander Bertoni: Sochy a kresby, Obecní dům, Praha
1969/02/28 - 1969/03/23   Slavoj Kovařík: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/01/22 - 1971/03/16   Antonín Strnadel: Ilustrace a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/03/24 - 1971/05/04   Jindřich Lenhart, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/11/01 - 1971/11/21   Václav Rabas: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/11/26 - 1971/12/16   Miroslav Kostka: Variace vztahů elementů, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/12/02 - 1972/01   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/06/29 - 1972/09/10   Bohumír Dvorský: Dílo 1932 / 1972, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/09 - 1972/10   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972, Mánes, Praha
1972/12/14 - 1973/01/14   František Podešva, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/01/17 - 1973/02/04   František Jiroudek, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/04/06 - 1973/04/30   Rudolf Svoboda: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1979/04/05 - 1979/06/03   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/08/26 - 1980/10/05   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/03/12 - 1981/04/30   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/12/17 - 1982/01/31   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971 - 1981, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1982/04/08 - 1982/05/31   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/06/24 - 1982/09/12   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/12/12 - 1983/01/23   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Dům umění, Opava (Opava)
1983/09/01 - 1983/10/31   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964   Z moravské grafiky ve 30. letech, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1968/06/15 - 1968/08/11   Lumír Čmerda: Grafiky, kresby, obrazy, Jiří Myszak: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/08/20 - 1971/09/19   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/03/22 - 1973/04/29   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

Jaromír Lakosil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/02/02 - 1958/03/02   Antonín Hudeček: Obrazy, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1959/10/25 -   Vlastimil Kozák, Žerotínský zámek (Zámek Nový Jičín), Nový Jičín (Nový Jičín)
1960/04/14 - 1960/05/10   Vojtěch Sedláček: Výstava kvašů, akvarelů, kreseb a grafiky, Malá galerie prodejny Dílo, Olomouc (Olomouc)
1963/08/22 - 1963/09/10   Augustin Mervart: Obrazy 1961 - 1962, Malá galerie Dílo, Přerov (Přerov)
1968/05/15 - 1968/06/09   Rudolf Kedl, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/05/12   Bohumír Dvorský: Pastely a kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1971/08/28 - stálá expozice   Julius Pelikán, Regionální muzeum, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/05/11 -   Jaro z Českého roku Karla Svolinského, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/04/14 - 1976/05/02   Pastely Bohumíra Dvorského, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/08/07 - 1980/08/31   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/04 - 1980/10/05   Karel Lenhart: Výběr ze malířského díla, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/12/12 - 1983/01/23   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Dům umění, Opava (Opava)
1983/01/20 - 1983/03/06   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie - Výběr z let 1947-1982, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/03/10 - 1983/05/08   Josef Jíra: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/04/28 - 1983/06/05   Jožka Antek: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/07/07 - 1983/08/07   Jindřich Lenhart: Vysoké Tatry, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09/06 - 1984/10/07   Stanislav Krátký: Obrazy, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1984/11/01 -   František Bělohlávek: Obrazy, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1986/04/17 - 1986/09/30   Karel Svolinský: Celoživotní dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/06/19 - 1986/08/03   Jaromír Šolc: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/03/05 - 1987/05/10   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/06/28   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo: Výstava k umělcovým 80. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/10/15 - 1987/11/08   Ladislav Jalůvka: Obrazy, kresby, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/10/12 - 1958/11/15   Členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/03/22 - 1973/04/29   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1982/09/23 - 1982/11/07   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)

Jaromír Lakosil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/05/20 - 1966/06/12   Karel Hladík: Sochařské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)

Jaromír Lakosil

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Přehlídka poctivého úsilí, Výtvarná práce, 7
  1959   V Žerotínově zámku v Přerově byla uspořádána..., Výtvarná práce, 15
  1968   Dr. Jaromir Lakosil a dr. Alfred Schmeller uvedli 5. května..., Výtvarná práce, 2