Akademie věd České republiky Středisko společných činností, v.v.i.

city: Praha 1
address: Národní 3