Na prahu svobody 1945

date of exhibition: 2015/05/05 - 2015/05/29
institution: Sál ICAVI, budovy Akademie věd
type of exhibition: kolektivní

notes:
zpracováno dle http://popularizace.avcr.cz/vystavy/narodni/
-
Vzpomínka na květen 1945 z pohledu pracovníků Historického ústavu AV ČR. Konec druhé světové války byl občany Československa naplněn očekáváním příchodu osvoboditelů. Vystupňování teroru vojsk Velkoněmecké říše spojené s nebývalou krutostí hroutícího se nacistického režimu byl současně důkazem boje tisíců mužů a žen, kteří v rámci ozbrojených jednotek ale i spontánně bránili často jen holými životy svoji vlast. Jejich odhodlání zůstává uchováno v paměti očitých svědků a je zhmotněno v tisících pomníků padlých po celé zemi.
Výstava představuje na čtyřiceti panelech deset chronologicky uspořádaných témat, která postihují klíčové okamžiky vojenského, politického a společenského života posledních týdnů války a prvních týdnů míru na území Československé republiky. Politická jednání na zahraniční i domácí úrovni, osvobozovací boje, bombardování, Květnové povstání českého lidu, kapitulace a potrestání viníků tvoří mozaiku osvobození a obnovy Československé republiky na jaře 1945. Faktografický přehled problematiky doplňuje přibližně sto padesát dobových fotografií a tři desítky výpovědí svědků tehdejších událostí. Ve výstavním sále budou rovněž prezentovány dobové předměty – dochované důkazy…