Výtvarná práce

subtitle: 9
imprint date: 1964/06/20
publisher: Svaz československých výtvarných umělců
type of document: Periodical
year's volume: 12
number: 9
number of pages: 12
language: czech
dimensions: 477 x 315