zdroj: https://www.dot504.cz/wp-content/uploads/2015/06/michaela_ottova.jpg

Michaela Ottová

* 12. 2. 1971, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Art Historian,

 

signature: mo
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: jo2005267892

notes:
Doc., PhDr., Ph.D., historička umění, zaměřuje se na umění středověku a raného novověku.
asistentka Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.
předsedkyně Uměleckohistorické společnosti

Michaela Ottová

zdroj: https://www.dot504.cz/wp-content/uploads/2015/06/michaela_ottova.jpg
 

Michaela Ottová

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro dějiny umění, Praha, Celetná 20, asistentka

Michaela Ottová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc / Litoměřice Diocese Gallery and Museum visiting Olomouc Archdiocesan Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Sochařství 15. století v severních a severozápadních Čechách, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta užitého umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2012   Středověké umění na Českolipsku, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Ars videndi (Professori Jaromír Homolka ad honorem), Tomáš Halama, České Budějovice (České Budějovice)

Michaela Ottová

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Antonín Střížek, Ježíš, 1994, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2017   Mýtus Ulrich Creutz (Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkowicz (1469-1517)), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Andrea Králová: Všechny krásy světa, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Sochařství za vlády Jagellonců / Sculpture in the Jagiellonian Era (Z pokladů Národního muzea / From Treasures of the National Museum), Tomáš Halama, České Budějovice (České Budějovice)
  2013   Obrazy krásy a spásy (Gotika v jihozápadních Čechách), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Ad gloriam Dei (130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2019   Sobě ke cti, umění ke slávě (Čtyři století uměleckého sběratelství v českých zemích), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Živá spojení (Lucas Cranach a severozápadní Čechy), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze / Olomouc Archdiocesan Museum visiting Litoměřice Dioicese Gallery and Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc / Litoměřice Diocese Gallery and Museum visiting Olomouc Archdiocesan Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Nad slunce krásnější (Plzeňská madona a krásný sloh), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Nad slunce krásnější / More Beautiful Than the Sun (Plzeňská madona a krásný sloh / The Pilsen Madonna and the Beautiful Style), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Umění gotiky na Chebsku (Gotické umění na území historického Chebska a sbírka gotického sochařství Galerie výtvarného umění v Chebu), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha
  2020   Století Ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Sedlec / Sedletz (Historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700. Mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18.-20. září 2008 / Geschichte, Architektur und Kunstschaffen im Sedletzter Kloster im mitteleuropäischen Ko), Togga s.r.o., Praha
  2014   Podoba a smysl prezentace uměleckých sbírek (Texty k 60. výročí Alšovy jihočeské galerie), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2019   Kariéra s paletou (Umělec, umění a umělectví v 19. století), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Způsoby organizace sochařské práce v rámci hutě, cechu a mimo ně v průběhu gotiky, Proměny dějin umění, 129-139
  2013   Úvodní slovo (Umění a politika "až" v druhém plánu?), Umění a politika, 9-13
  2015   Univerzitní dějiny umění (Tradice a perspektivy), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 16-23
  2017   In memoriam Jaromíra Homolky, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 23-24
  2019   Imitace - multiplikace - rekonstrukce (Mnichovští tanečníci na Konopišti a sběratelské strategie Františka Ferdinanda d´Este), Kariéra s paletou, 133-139
  2020   Sv. Václav (1373) revisited, Tvůrce jako předmět dějin umění, 92-101
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Obraz obrazem (Hábl - Cranach), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)

Michaela Ottová

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Michaela Ottová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/01/12 - 2017/04/16   Antonín Střížek: Ježíš, 1994, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/09/14 - 2017/11/19   Mýtus Ulrich Creutz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/05/15 - 2008/09/30   Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Valdštejnská jízdárna, Praha
2017/03/23 - 2017/09/10   V oplatce jsi všecek tajně, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/06/21 - 2019/09/15   Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/12/06 - 2020/03/08   Na rozhraní času (Litoměřický biskup Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789) a jeho svět), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/12/06 - 2020/03/08   Živá spojení: Lucas Cranach a severozápadní Čechy, Diecézní muzeum v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2020/11/27 - 2021/06/06   Nad slunce krásnější: Plzeňská madona a krásný sloh, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2020/12/10 - 2021/04/18   Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/06/19 -   Gotika / Die Gotik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)

Michaela Ottová

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/09/14 - 2017/11/19   Mýtus Ulrich Creutz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/12/08 - 2006/03/05   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/15 - 2008/09/30   Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)

Michaela Ottová

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800-1300), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-16