Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

type: kolektivní
place of exhibition: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
date of exhibition: 2005/12/08 - 2006/03/05

note:
Salon, Kabinet
Slovem ikona (z řeckého „eikón“ – zobrazení) označujeme obvykle přenosný náboženský obraz vzniklý v prostředí ortodoxního křesťanství. Jde o zobrazení Krista, Bohorodičky, andělů a světců, nebo zachycení významných událostí z dějin spásy, čerpaných z Bible, legend světců, liturgických textů atp. V kontextu evropského církevního umění je ikona svým zaměřením výjimečná. Je nejen obrazem, ale především předmětem kultu, výrazem ortodoxie, duchovní realitou.
Výstava si klade za cíl představit nepříliš známý soubor novodobých ikon a liturgických předmětů ukrytých v depozitářích muzeí a galerií České republiky. Jde o předměty převážně ruského původu, které se k nám dostaly nelegální cestou a byly určeny k prodeji na uměleckém trhu (sbírky Husitského muzea v Táboře, Galerie výtvarného umění v Náchodě a Vlastivědného muzea v Olomouci). Tyto většinou domácnostní ikony, skladně a liturgické předměty tvoří velkou část kolekce, která je doplněna o díla pocházející z odkazů sběratelů a nákupů odborných institucí ve 20. století (sbírky Muzea umění Olomouc, Národní galerie v Praze a Moravské galerie v Brně). Původ sbírky pravoslavného umění Oblastního muzea v Děčíně je obestřen tajemstvím. Ikony byly nalezeny po odchodu německých vojáků a jsou tak zřejmě zapomenutou válečnou kořistí.
Expozice otevírá pohled do světa východního křesťanství, seznamuje diváka s různými variantami zobrazení podob svatých postav, především Bohorodičky a Krista, světců a velkých církevních svátků (Dódekaorton), uctívaných dodnes pravoslavnými věřícími. Pravoslavnou liturgii přibližuje na výstavě ikonostas. Tato obrazová stěna odděluje v chrámu – jako hranice mezi světem viditelným a neviditelným – prostor určený k samotné „tajné“ liturgii od místa, kde jsou shromážděni věřící. Největší část vystaveného ikonostasu pochází z dřevěného kostelíka sv. Paraskevy v Blansku (dnes modlitebna Církve československé husitské), zachráněném před zničením v roce 1935, kdy byl přesunut z Nižného Sedliště na Podkarpatské Rusi. Chrámový ikonostas doplňují příklady ruských cestovních ikonostasů a lité plastiky.
Výstavní projekt je výsledkem badatelského úkolu podpořeného v letech 2003–2004 grantem Ministerstva kultury ČR a koná se pod záštitou pravoslavného biskupa olomoucko-brněnské eparchie.
Výstava je doprovázena katalogem věnovaným nejen souboru vystavených děl, ale také pojmosloví, historii, druhům a technice ruské ikony. --mo-hz-

Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

person born
Jakubec Ondřej 8. 4. 1976
Potůčková Kostelníčková Martina 5. 12. 1975
Zápalková Helena 3. 12. 1972

Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

person born
Jakovljevič Simeon 12. 2. 1926
Ottová Michaela 12. 2. 1971
Zatloukal Pavel 27. 10. 1948

Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

person born
Bureš Lukáš  
Kutra Petr 19. 9. 1949

Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek)
periodikum
  published   title (subtitle)
  2005/12/01   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2005/12/15   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/01/05   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/01/19   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/02/02   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/02/16   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2006/03/02   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění

Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek

key word
malba