zdroj: https://i.ytimg.com/vi/63JqwFxB6Jw/hqdefault.jpg

Helena Zápalková

* 3. 12. 1972, Starý Bohumín, Bohumín (Karviná), Česká republika (Czech Republic)
Curator, Art Historian,

 

signature: hz
nationality: Czech
sex: female

NK AUT: mzk2005289937
VIAF: 40573608

notes:
Mgr., Ph.D.;
historička umění, práce z oboru, zabývá se problematikou restaurování; pecializovaná na barokní sochařství, umělecké řemeslo a grafiku 16.-18. stol

Helena Zápalková

zdroj: https://i.ytimg.com/vi/63JqwFxB6Jw/hqdefault.jpg
 

Helena Zápalková

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47, historička umění

Helena Zápalková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Ondřej Zahner 1709–1752, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Giovanni Battista Piranesi: 1720-1778, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Katalog odcizených a nezvěstných uměleckých děl (VI), Národní památkový ústav, Praha
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži (Restaurování 2001-2004), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Půst očí (Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera (Restaurování 2004-2006), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Výtvarná kultura let 1620-1780), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Kristus z Litovle (Restaurování 2007 - 2010), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2011   Olomoucké baroko (Historie a kultura), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Malíř sběratel (Kresba a grafika ze sbírky Miloslava Holého), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Arcidiecézní muzeum Olomouc JAKO HOST Galerie a muzea litoměřické diecéze / Olomouc Archdiocesan Museum visiting Litoměřice Dioicese Gallery and Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2020   Art & print (Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Galerie a muzeum litoměřické diecéze jako host Arcidiecézního muzea Olomouc / Litoměřice Diocese Gallery and Museum visiting Olomouc Archdiocesan Museum, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2021   Re: Století relativity (Staří mistři v novém), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Trienále SEFO 2021: Universum / SEFO Triennal 2021: Universum, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Trans montes (Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2015   (art) without borders (Medieval Art and Architecture in the Ore Mountains Region (1250-1550)), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
  2018   Smalt / Email (Uměleckořemeslná technika i moderní povrchová úprava kovů / Enamel: Handicraft art technique and modern surface treatment of metals), Technické muzeum v Brně, Brno (Brno-město)
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Olomoucký biskup a kníže střední Evropy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624 - 1695) (Místa biskupovy paměti), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Comenius 1592–1670 (Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět), Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Arcidiecézní muzeum na Olomouckém hradě / The Archdiocesan Museum at Olomouc Castle (Příspěvky z mezinárodní konference / Proceedings from the international conference), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Umění grafiky (Grafické techniky v průběhu šesti století), Muzeum umění Olomouc, 10-10
  2007   Poznámky k charakteru sochařství vrcholného baroka na Moravě, Proměny dějin umění, 141-151
  2010   Olomoucké barokní sloupy, Olomoucké baroko, 142-150
  2010   Olomoučtí zlatníci doby baroka, Olomoucké baroko, 475-483
  2010   Relikviář sv. Pavlíny z pokladu olomoucké katedrály, Olomoucké baroko, 211-218
  2022   Tomograf a rentgen potvrdily válečné šrámy zázračného obrazu Panny Marie Svatokopecké, Muzeion, 3.číslo, 25-27
  2023   Helena Zápalková: „Díky výstavě a restaurátorům prožily některé barokní sochy znovuzrození“, Muzeion, 4.číslo, 34-35
  2024   Arcidiecézní muzeum Olomouc znovu otevřeno (Expozice Ke slávě a chvále / Tisíc let duchovní kultury na Moravě po sedmnácti letech), Prostor Zlín, 31.ročník, 1.číslo, 24-29
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září)
  2007   Muzeum umění Olomouc (červenec, srpen, září 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Muzeum umění Olomouc (2010 - duben, květen, červen)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Arcidiecézní muzeum Olomouc (Průvodce (česká verze)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Olomouc Archdiocesan Museum (Guidebook (anglická verze)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko: průvodce (Výtvarná kultura let 1620-1780), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Helena Zápalková

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Ondřej Zahner 1709–1752, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Ukřižovaný ze Zašové (Restaurování 2003 - 2007), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Olomoucké baroko (Proměny ambicí jednoho města), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   Zbožných duší úl (Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Helena Zápalková

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/05/28 - 2009/08/30   Ondřej Zahner 1709–1752, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/09/29 - 2012/02/19   Jiří Antonín Heinz (1698–1759), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/10/01 - 2016/01/10   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2019/02/14 - 2019/05/19   Křížová cesta z Orlice (Restaurování 2010-2018), Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2021/08/05 - 2021/10/31   Jan Pamuła: Světelné objekty, Katedrála sv. Václava, Olomouc (Olomouc)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/02/28 - 2001/04/16   Sloup nejsvětější trojice: Průběh restaurování 1999-2000, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/06/12 - 2003/08/17   Umění grafiky. Grafické techniky v průběhu šesti století, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/05/20 - 2004/06/20   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
2004/10/19 - 2004/10/31   Náhrobek olomouckého biskupa Leopolda Egkha z chrámu sv. Mořice v Kroměříži, Kostel sv. Mořice, Kroměříž (Kroměříž)
2005/06/02 - 2005/09/25   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2005/12/08 - 2006/03/05   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/19 - 2006/12/30   Kočár olomouckého biskupa Ferdinanda Julia Troyera, Restaurování 2004-2006, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/05/17 - 2007/10/28   Monstrance Zlaté slunce Moravy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2011/04/20 - 2011/08/21   Kristus z Litovle: Restaurování 2007 - 2010, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/03/23 - 2017/09/10   V oplatce jsi všecek tajně, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/10/19 - 2018/02/04   V oplatce jsi všecek tajně, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2018/03/08 - 2018/06/10   Malíř sběratelem: Kresba a grafika ze sbírky ak. mal. Miloslava Holého, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/11/21 - 2020/03/01   Art & print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/05/28 - 2020/10/18   Galerie a muzeum litoměřické diecéze JAKO HOST Arcidiecézního muzea Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2022/06/01 - 2022/09/30   Květy trpělivostI: Květinové motivy v liturgickém umění a jejich symbolický význam, Katedrála sv. Václava, Olomouc (Olomouc)
2023/06/22 - 2023/10/29   Algoritmus sochy: Sochařské kresby, skici a modely, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
intervence
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2021/09/17 - 2022/06/26   Re: Století relativity - Staří mistři v novém, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
komentovaná prohlídka
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/12/15   Půst očí: Pravoslavné umění z českých a moravských sbírek - komentovaná prohlídka, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Helena Zápalková

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/02/23 - 2005/04/17   Umění grafiky: Grafické techniky v průběhu šesti století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2007/05/17 - 2007/10/28   Monstrance Zlaté slunce Moravy, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2017/10/19 - 2018/02/04   V oplatce jsi všecek tajně, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2023/06/22 - 2023/10/29   Algoritmus sochy: Sochařské kresby, skici a modely, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Helena Zápalková

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/02/28 - 2001/04/16   Sloup nejsvětější trojice: Průběh restaurování 1999-2000, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)

Helena Zápalková

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Jiří Antonín Heinz, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3