foto Markéta Ondrušková

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

type: kolektivní
place of exhibition: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
date of exhibition: 2005/06/02 - 2005/09/25

note:
Interiérová výzdoba uničovského farního kostela prošla v průběhu staletí několika zásadními proměnami. Přestože se značná část bohatého barokního vybavení nedochovala, dva boční oltáře umístěné v čelech bočních lodí zůstaly zachovány. Od doby svého vzniku nebyly restaurovány a jejich podoba byla poznamenána ne vždy kvalitními historickými úpravami.
Oltář zasvěcený Nejsvětější Trojici je umístěn při čele jižní boční lodi a tvoří pandán k protilehlému oltáři Panny Marie. Výzdoba monumentální, dvouetážové architektury sloupového retábula je věnována ikonografii Ukřižování. Hlavní oltářní plátno s výjevem Oslavy eucharistie doplňují po stranách nadživotní
sochy sv. Máří Magdaleny a sv. Jana Evangelisty. Obraz s netypickým námětem spojující motiv Modlitby v Getsemanech s akcentem oslavy Krve Páně v nástavci korunuje symbol Nejsvětější Trojice ve svatozáři. Obě plátna zajímavě propojují trinitářskou a eucharistickou symboliku jakožto klíčové principy katolické teologie a zbožnosti.
Jestliže v případě malířské výzdoby nelze jednoznačně určit jejího autora, sochařská složka oltáře je jedním z nejpozoruhodnějších děl Jiřího Antonína Heinze. Sochař, který byl ve své době také uničovským měšťanem a mistrem, zde dospívá ke krajní poloze své výrazově expresivní polohy tvorby, jenž směřuje až k abstrahování formy.
Oltář byl roku 2002 podroben restaurátorskému průzkumu, který potvrdil nejen jeho havarijní stav, ale identifikoval také původní povrchovou úpravu díla. Na průzkumové práce navázalo postupně restaurování malířské a sochařské výzdoby, které proběhlo v letech 2003–2005. Jestliže u obou pláten musela být, vzhledem ke značnému poškození původní malby požárem v roce 1779, respektována pozdně barokní přemalba z počátku 80. let 18. století, v případě nadživotních soch světců mohla být rehabilitována originální vrstva leštěné běli se zlacenými detaily, napodobující ušlechtilý materiál mramoru.
Restaurátorským zásahem dochází často nejen k záchraně hmotné podstaty památky, ale také k rehabilitaci jejího původního výtvarného vyznění. Výstava, která představuje obnovenou sochařskou i malířskou výzdobu oltáře a přibližuje náročné restaurátorské postupy, je zároveň jedinečnou příležitostí k detailní prohlídce děl, jenž jsou ve svém původním umístění součástí nadřazeného celku. Vedle možnosti seznámit se s unikátními sochařskými díly, nabízí originální symbolická ikonografie oltářních pláten také možnost nahlédnout do světa exaltované barokní zbožnosti.
K výstavě vychází katalog představující restaurovaná díla jak z hlediska jejich památkové obnovy, tak v širších uměleckohistorických souvislostech.
-hz-oj-

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

 

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

person   born
Galle Philipp   1537    
Heinz Jiří   1698    
Látal Jiří   6. 4. 1949    
Látalová Vendula   30. 9. 1946    
Leitkrath Joseph        
Mistr Meinradovy legendy        
Moravský malíř        
Ungr Karel   23. 6. 1953    
Vavřinec František        
Zahradníková Radka        
Zoller Anton        
Zoller Joseph        

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

person   born
Jakubec Ondřej   8. 4. 1976    
Látal Jiří   6. 4. 1949    
Zápalková Helena   3. 12. 1972    

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

person   born
Jakubec Ondřej   8. 4. 1976    
Zatloukal Pavel   27. 10. 1948    

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově (Restaurování 2003 - 2005)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově

Oltář Nejsvětější Trojice z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uničově: Restaurování 2003 - 2005

key word
malba
plastika