Monstrance Zlaté slunce Moravy

date of exhibition: 2007/05/17 - 2007/10/28
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc
type of exhibition: kolektivní

notes:
součástí vernisáže filmový dokument o restaurování