Martin Hruška

* 7. 12. 1948, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 9. 6. 1997, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Curator, graphic artist, Photographer, Publicist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo20010086909

Martin Hruška

 

Martin Hruška

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   České vysoké učení technické, Praha, Elektrotechnická fakulta
???? - 1967   Průmyslová škola elektrotechnická, Liberec (Liberec)
1976 - 1982   Akademie múzických umění, Praha, Filmová fakulta, fotografie

Martin Hruška

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha, vedoucí výstavní síně Fotochema. Redaktor Čs. fotografie v l. 1985-1987. Výtvarný redaktor Práce od r. 1993

Martin Hruška

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953

Martin Hruška

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/11/19 - 1984/12/07   Martin Hruška: Fotografie, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1988/01/06 - 1988/01/24   Martin Hruška: Fotografie, Galerie Foma, Praha
1989/12   Martin Hruška: Fotografie, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/03/27 - 1984/05/01   Česká výtvarná fotografie: Oborová výstava, Praha, Praha
1985/10/22 - 1985/11/24   Fotografie absolventů FAMU, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1987/10/08 - 1987/11/08   Fotografie absolventů FAMU, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1989/10/06 - 1989/10/27   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Bruselský pavilon, Praha
1990/11   Autoportrét 3, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
1998/07/17 - 1998/09/04   Osobnosti současné fotografie v Čechách I., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2000/11/30 - 2001/02/04   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2001/10/01 - 2001/10/30   A jdeme o dům dál..., Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha

Martin Hruška

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Martin Hruška: Fotografie
  1989   Martin Hruška: Fotografie, Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
  nedatováno   Martin Hruška: Fotografie
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Fotografie absolventů FAMU, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   Fotografie absolventů FAMU, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Česká amatérská fotografie 1945-1989, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, Praha
  1990   Autoportrét 3
  1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 72-79
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Martin Hruška: Fotografie (1981 - 1984), Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
  1988   Martin Hruška: Fotografie, Galerie Foma, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   A jdeme dál..., Malá galerie České spořitelny, Kladno (Kladno)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Reality Check, Galerie Rudolfinum, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Martin Hruška
seznam úmrtí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Seznam úmrtí
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Martin Hruška

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
magisterská práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Fotomontáž v současné světové fotografii

Martin Hruška

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Michal Resl
  1992   Michal Resl: Fotografie
  1994   František Chrástek: Pocta čtverci, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
  1995   Roman Sejkot: Who man
  1997   Roman Sejkot: Eyedoll
  1998   František Chrástek: Tajemství červené, Q Studio s.r.o., Uherský Brod (Uherské Hradiště)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Malá galerie spořitelny v Kladně (1977 - 1997), Nakladatelství Kuklik, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Jiří Hanke: Pohledy z okna mého bytu / Views from the Window of my Flat (1981-2003), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Fotografové na Cmelnici (Snaha nastavit člověku nepříliš lichotivé zrcadlo), Rudé právo
  1991   Fotografie jako smysl existence, Česká a slovenská fotografie dnes, 38-45

Martin Hruška

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Profesionální muž (Vladimír Páral o sobě a jiných, zajímavějších věcech), Gabi, Český Těšín (Karviná)
  1996   Josef Kemr (Český Don Quijote), Petrklíč, Praha
  1997   Kosmovy staré pověsti ve světle dobových pramenů (Antické a biblické motivy), Petrklíč, Praha
  1997   Olga, Petrklíč, Praha

Martin Hruška

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Miloš Pošar: Obrazy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1984   Miloš Pošar: Obrazy, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Listy bílé paní rožmberské, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1997   Opus magnum (Kniha o sakrální geometrii, alchymii, magii, astrologii, kabale a tajných společnostech v Českých zemích), Trigon (Vladislav Zadrobílek), Praha
  1997   Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha

Martin Hruška

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/01/06 - 1987/01/31   Jiří Sedláček: Fotografie, Galerie Na Újezdě, Praha

Martin Hruška

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Fotografie ze Salónu zaujala, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 15.číslo

Martin Hruška

institution, city  
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Uměleckoprůmyslové museum, Praha