Adolf Vrhel

* 2. 3. 1935, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 30. 3. 1975, Pardubice (Pardubice), Česká republika (Czech Republic)
Architect, Photographer

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jk01151031

Adolf Vrhel

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

Adolf Vrhel

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1986/01/14 - 1986/02/14   Adolf Vrhel: Fotografie, Kulturní dům Krakov, Praha
2011/01/27 - 2011/04/17   Adolf Vrhel: Fotografie, Galerie Josefa Sudka, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1965   Diferenciace 65, Výstavní síň FOMA, Brno (Brno-město)
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/06/23 - 2005/10/09   Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century, Praha, Praha

Adolf Vrhel

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2009 (XX. Vil – Vz), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Užité umění 60. let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Adolf Vrhel: Fotografie, Obvodní kulturní dům v Praze 8, Praha
  2011   Adolf Vrhel: Fotografie / Photographs, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Fotografie Adolfa Vrhela, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8

Adolf Vrhel

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Josef Šimek, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Marta Taberyová: Keramika z let 1970-1972, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1975   Jaroslav Podmol: Keramika
  1975   Jaroslav Svoboda: Sklo 1964 - 1974
  1987   Petr Svoboda, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1990   Lubor Těhník: Keramika, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1999   Šárka Radová: Hry s porcelánem, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  nedatováno   Marta Taberyová, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1974)   Jaroslav Svoboda: Sklo, Miroslav Matoušek: Fotografie
  1967 (nedat.)   Czechoslovak Industrial Design (Anthology of Industrial Design / Sborník pro otázky průmyslového návrhu), Rada výtvarné kultury výroby, Praha
  1968   Stříbrný šperk 1968 (Výstava výsledků I. mezinárodního symposia v Jablonci n. N.)
  1970   Intersymposium keramiky Bechyně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Intersymposium keramiky 1971: Karlovy Vary, Uherské Hradiště, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   O bytech a lidech, Merkur, propagační a nakladatelský podnik, Praha
  1979   Otto Eckert, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1982   Interiérová tvorba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968/01/20   Výtvarné umění, 17, 10, Svaz československých výtvarných umělců, Praha