Jaroslav Poncar

* 12. 6. 1945, Praha, Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, physicist, photographer, illustrator, director of photography

 

nationality: Czech
sex: male
web: www.poncar.de

word:
Prof. Dr. Rer. Nat. Jaroslav Poncar (nar. 1945, Praha) je český fotograf, který působil od roku 1973 jako vysokoškolský pedagog v Německu. Je znám především díky svým panoramatickým fotografiím z Tibetu, Himalájí, Indie, Kambodži, Barmy, Německa, Francie a Čech.
V letech 1962-1966 studoval fakultu technické a jaderné fyziky na ČVUT. Následovalo studium teoretické fyziky na Technické universitě v Cáchách (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen), které zakončil v roce 1971 doktorátem (titul Dr. rer. nat.). Od roku 1974 do roku 2004 byl profesorem fyziky a speciální optiky na Universitě aplikovaných věd v Kolíně nad Rýnem (Fachhochschule Köln). V důsledku změn na FH Köln přednášel v letech 2004 až 2010 optiku pro studenty oboru aplikovaná optika a elektronika na fakulte informatiky a elektrotechniky. V roce 2010 odešel do důchodu. Po dokončení doktorandského studia v Cáchách pracoval jako fotograf pro agenturu dpa (Deutsche Presse-Agentur) v Arábii a v Africe. V letech 1977-1987 byl autorem televizních dokumentárních filmů z Jemenu, Pákistánu, Indie, Tibetu a Mali, které vytvořil spolu s kameramanem a producentem Wolfgangem Kohlem. Zajišťoval fotografickou dokumentaci řady dlouhodobých dokumentačních projektů:

- 1981-1994 nástěnné malby v chrámech v Alči, projekt: Roger Göpper (Museum für Ostasiatische Kunst) a Karl Ludwig Dasser (Fachhochschule Köln),
- 1984 dokumentace kláštera Tabo v himalájském údolí Spiti,
- 1993 dokumentace nástěnných maleb v klášteře Tholing, Guge, západní Tibet,
- 1993 účast na projektu Hedvábná stezka, projekt: Hans-Joachim Klimkeit (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn),
- 1993 dokumentace nástěnných maleb v Turfanu (Čína),
- 1993-2005 dokumentace komplexu chrámů v Angkoru,
- 1996-1998 fotografická dokumentace v oblasti bývakého království Mustang, Německý výbor pro výzkum (Deutsche Forschungsgemeinschaft), Americká himalájská nadace (American Himalayan Foundation),
- 1996-2005 spolu s Hansem Leisenem spoluředitel dokumentace chrámu Angkor Vat,
- 2003-2010 fotografické práce v Barmě.
- Od roku 2010 fotografuje kulturní památky v Afghánistánu jako expert Německé společnosti pro mezinárodní spolupráci (GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).
V roce 1976 si s sebou do Ladakhu vzal starý ruský panoramatický fotoaparát FT-2 a od té doby se soustavně věnuje panoramatické fotografii.
- Transhimálaj, oblast pramenů řeky Raka Tsangpo, 5100m, 1987
- Ladakh 1974-2008 - A Photographic Homage, Chicago : Serindia Publications, 2010, ISBN 978-1-932476-49-1
- Himalayan Kingdoms, Mannheim : Edition Panorama, 2008, ISBN 978-3-89823-399-6
- Tibet, Mannheim : Edition Panorama, 2008, ISBN 978-3-89823-398-9
- Burma - the Land that Time Forgot, Mannheim : Edition Panorama, 2007
- České středohoří, Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2007, ISBN 978-80-7192-997-0
- Of Gods, Kings, and Men : The Reliefs of Angkor Wat, Edition Panorama and Serindia Publications, 2006, ISBN 3-89823-264-6
- Himalayas – Where Gods and Man Meet, Mannheim : Edition Panorama, 2005, ISBN 3-89823-246-8 [p 1]
- Angkor - a photographic portrait by Jaroslav Poncar, Mannheim : Edition Panorama Bibliothek, 2005, ISBN 3-89823-247-6
- India, Mannheim : Edition Panorama Bibliothek, 2004, ISBN 3-89823-237-9[p 2]
- Paris im Panorama / Paris Panoramic / Paris à perte de vue, Paris : RevueK, 2002, ISBN 9783897052383
- Angkor Revisited, katalog výstavy v Národní galerii v Bangkoku, Goethe Institute v Bangkoku a Singapuru, 2000
- Panorama of India, New Delhi : Timeless Books, 1998
- The Loire Valley, Paris : RevueK, 1997, ISBN 2-908120-08-9
- Alchi – Ladakh’s Hidden Buddhist Sanctuary, London : Serindia Publications, 1996, ISBN 1-57062-240-X
- Tibet - Tor zum Himmel, Köln : VGS Verlag, 1988
- Ladakh - Land of Passes, Köln : Wienand Verlag, 1986
- Alchi - Buddhas, Goddesses, Mandalas, Köln : Du Mont Verlag, 1982,
Filmografie:
- Auf den Spuren der Königin von Saba (Po stopách královny ze Sáby), 1977
- Durch die Eiswildnis des Ost-Karakorums (Ledovou divočinou východního Karákóramu), 1978
- Langer Marsch zur Seeligkeit (Dlouhý pochod ke spáse - Šivovi poutníci v Himálaji), 1979
- Der unbekannte Indus (Neznámý Indus), 1980
- Deutsche Forscher am Indus (Němečtí výzkumníci v údolí Indu), 1981
- Die anderen Inder - ein Bericht über die Sikhs (Jiní Indové - zpráva o Sikhzích), 1982
- Ladakh - ein Wintermärchen (Ladakh - zimní pohádka), 1982
- Djenné - wo Beton tabu ist (Kde je beton tabu - Djenné), 1982
- Tibet - Tor zum Himmel (Tibet - brána nebes), 1987
- Nomaden in Tibet (Nomádi Tibetu), 1987
- Save Alchi, 1989