Marie Majerová ve fotografii

author of the text: Jan Mukařovský
imprint date: 1952
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 2
number of pages: (124), (4) předsádky, vazba, přebal
the number of reproductions: 157 čb
book series: Českoslovenští spisovatelé ve fotografii
language: czech
prints: 10 000
dimensions: 250 x 180

notes:
-
Kniha je souborem fotografií dokreslujících život a dílo národní umělkyně M.M., dědičky pokrokových tradic české prózy a především věrné dcery dělnické třídy, která od svých literárních začátků až do dnešních dnů vždy stála na straně pokroku a celým svým životem a dílem bojovala za vítězství dělnické třídy. Obrazově velmi bohatá publikace tvoří doplněk Hájkovy monografie a přibližuje osobnost M.M. všem, kdož znají její dílo. Snímky s vysvětlujícím textem navazují na sebe v chronologickém uspořádání a zachycují hlavní úseky ze života M.M.: dětství (rodný dům, rodiče, školní léta), dospívání a léta na zkušené (služba v Uhrách, hornická stávka, Vídeň, Paříž, v kruhu literátů, první literární pokusy), v dělnických řadách (členka soc. dem. a dělnických organisací, rok 1921, členkou KSČ, Moskva, pronásledování policií buržoasní republiky), dílo (první básně, povídky, romány, knihy pro děti, zfilmované "Panenství" a "Siréna", dílo M.M. v ilustracích a v zahraničí), literární přátelé (M.M. spolu s českými a cizími umělci), soukromý život (snímky z domova i přírody), M.M. - jedna z prvních kulturních pracovnic osvobozeného státu (umělkyně s rudoarmějci, s dělníky, horníky, učni, vojáky, návštěvou doma i v zahraničí) a ocenění M.M. presidentem Gottwaldem.
nkp.cz