Centre Cultural de la Fundació Caixa de Pensions

city: Barcelona
address: Passeig de Sant Joan 108