KNR

notes:
Kouřil, Novotný, Raban

word:
KNR - Miroslav Kouřil, Miloslav Novotný, Josef Raaban. Od počátku 30. let pracovali hlavně pro divadlo E.F.Buriana. Navrhovali scénické výpravy a plakáty.