Časy

author of the publication: František Halas
author of the text: Ludvík Kundera, František Xaver Halas
imprint date: 1981
publisher: Československý spisovatel
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 2.
number of pages: 398, (14), vazba, přebal, (24 s obr. přílohy - fotografie, ilustrace)
book series: 1053
language: czech
prints: 4.000
dimensions: 205 x 115

notes:
Druhý svazek Díla F. Halase obsahuje básnickou tvorbu z let 1934-1941. První část zahrnuje dvě samostatné publikované básně Staré ženy a Dělnice, básnické sbírky Dokořán. Torzo naděje (včetně sbírky Časy) , Naše paní Božena Němcová, Ladění a básně ze sbírek vyřazené. Druhá část je věnována básním otištěným časopisecky či ve sbornících. Třetí přináší básně rukopisné. (nkp)