Vincenc Makovský: Výběr z kreseb

date of exhibition: 1985/06/06 - 1985/09/01
institution: Zámek Zbraslav
type of exhibition: autorská

notes:
Malá galerie sbírky moderního sochařství; Zpravodajství NG, 1985, č. 9