Česká kresba XX. století

date of exhibition: 1971/03 - 1971/04
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní