Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika

type: autorská
place of exhibition: Letohrádek Ostrov
date of exhibition: 2002/04/25 - 2002/09/15

Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika

person   born
Hladík Jan   21. 3. 1927    

Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika

institution, city, address
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary), Goethova stezka 6

Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika

person   born
Vachudová Božena   24. 3. 1953    

Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2002   Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika (Interpretace není kopie)

Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika

key word
figura
figurální tapiserie
grafika