Tvůrčí skupina moderního realismu

date of exhibition: 1965/09/19 - 1965/11/14
institution: Letohrádek Ostrov
type of exhibition: kolektivní