Neorealistické a neoklasicistické tendence

date of exhibition: 1965/05/13
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: přednáška/projev

notes:
z cyklu přednášek "Z historie moderního malířství"