Skupina 58

date of exhibition: 1963/07/28 - 1963/09/15
institution: Galerie umění Karlovy Vary
type of exhibition: kolektivní