Jaroslav Pleskal

* 22. 10. 1933, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
ceramicist , painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Pleskalova cesta k výtvarnému umění vedla přes práci modeléra, odkud se dostal ke keramické tvorbě, až k volné malbě. Nikdy nezískal profesionální výtvarné školení, jeho výtvarná studia byla soukromá, jako u řady jiných autorů, kteří se pak výtvarně prosadili. Keramické práce realizoval od roku 1963, od počátku ve spolupráci s malířem Savvasem Vojatzoglu. Společně vytvořili v sedmdesátých až osmdesátých letech řadu realizací do veřejného prostoru v Plzni a západních Čechách. Pleskalova drobná figurální keramická plastika má charakter nenáročné bytové nebo zahradní dekorace. Jsou to převážně pohádkové postavy vyznačující se, jak se u nás rádo říká, ‚laskavým humorem‘. Ve volné malbě se Jaroslav Pleskal orientuje zejména na krajinnou motiviku a městský exteriér. V tomto žánru si vytvořil charakteristický styl. Přírodní scénu v podobě tichého zákoutí často doplňuje architektonický nebo figurální prvek se zřetelnou poetickou funkcí. Lyrickému výrazovému zaměření odpovídá čitelné, harmonické řešení kompozice, tlumená barevnost, plynulé, měkké tvarosloví a jemné malířské provedení. Městské motivy bývají inspirovány poetikou opuštěné periférie, s někdy až ‚lhotákovskou‘ atmosférou. Sem patří i práce získaná do Artotéky města Plzně. Tématem figurálních obrazů bývá přirozená důvěra a harmonický, láskyplný vztah mezi lidmi. Pleskalova tvorba je výrazem nekomplikovaného humanismu a pozitivního, poeticky zabarveného vztahu ke světu.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

notes:
* 22.10.1933 - Vizitkář západočeských spisovatelů a výtvarníků, 2014