Ladislav Fládr

* 27. 6. 1935, Chlumčany (Plzeň-jih), Česká republika (Czech Republic)
† 29. 8. 2007, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, sculptor, Medal Maker

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo2003204300
VIAF: 84159247

Ladislav Fládr

Po absolvování plzeňského gymnázia pokračoval ve studiích na pedagogické fakultě v Plzni (u J. Weniga, viz zde) a v Prešově (1954 – 1958). Působil jako pedagog a ředitel výtvarného oboru na LŠU v Plzni.
Vlastní tvorba Ladislava Fládra náleží k nejvýraznějším projevům věrnosti klasickému kubismu v postkubistické epoše. Není to jen poučení kubismem a konstruktivismem, nýbrž přímo takto pravověrně uchopený přístup k formě a její prostorově-objemové traktaci. Rovněž tematicky je Fládrova tvorba ukotvena ve figurální oblasti ve smyslu humanismu moderny 10. - 30. let. Připomeňme, že toto idylické východisko bylo v prostředí totalitního státu ovšem problematizováno kontextem oficiální figurální tvorby, formálně těžící z některých momentů moderny, zejm. právě kubismu, avšak obsahově a výrazově omezené a devalvované poplatností oficiální ideologii, zatížené normalizačními schématy socialistického realismu. Tvorba Ladislav Fládra zůstala v tomto ohledu pozoruhodně věrná původnímu étosu kubismu a stylově intaktní. S kubismem se setkal již během studií na pedagogické fakultě, kdy se ke kubistickému odkazu vracel jeho učitel Jan Wenig. Na PF v Prešově kam přešel platily, díky vzdálenosti od centra i obávaných vlivů Západu, svobodnější poměry, a bylo možné zde volněji navazovat na mnohaletou historii českého sochařského kubismu (Gutfreund) a dokonce zpřístupňovat aktuálnější podněty z Vídně (Fritz Wotruba). Ladislav Fládr rozvíjí kubistický přístup k formě s autentickým vhledem: skladba stereometrických prvků si podmaňuje prostředí obklopující plastiku. Hmotu rytmizují, člení a otevírají do prostoru objemové jednotky, aniž by ztrácely pevnou souvislost s jejím jádrem. Touto konstruktivní traktací proniká dynamický, pohybový princip, jak ukazuje i reprezentativní práce z Fládrovy tvorby zakoupená do Artotéky města Plzně.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

Ladislav Fládr

 

Ladislav Fládr

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Praha, Praha, Šedivý Vladimír, *1916
???? - 1958   Prešov (Prešov), Prešov (Prešov), Pedagogická fakulta, Wenig Jan, *1910
???? - 1958   Prešov (Prešov), Prešov (Prešov), Pedagogická fakulta, Hlavsa J.
1954 - 1958   Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město), Pedagogická fakulta

Ladislav Fládr

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Lidová škola umění, Plzeň (Plzeň-město), učitela ředitel výtvarného oboru
???? - ????   Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
???? - ????   Plzeňsko

Ladislav Fládr

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   P89, *
???? - ????   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, *1990

Ladislav Fládr

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/11/26 - 1984/12/07   Ladislav Fládr: Drobné plastiky - grafika, Galerie Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň (Plzeň-město)
2008/01/17 - 2008/02/27   Ladislav Fládr 1935-2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/10/08 - 1961/11/05   Ladislav Fládr, Lubomír Topinka, Jan Wenig: Plastiky, monotypy, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/04/23 - 1967/05/15   Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1968/03/17 - 1968/04/05   Výstava mladých ´68, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1977/03 - 1977/04   Výtvarní umělci Západočeského kraje, Mánes, Praha
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/09 - 1979/10   Výtvarní umělci dětem, Praha, Praha
1982/05/13 -   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/04 - 1986/12   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1987/10/13 - 1987/11/08   Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha
1988/06/28 - 1988/08/21   Západočeští výtvarní umělci - obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví, Mánes, Praha
1991/03 - 1991/04   České dějiny na medaili a plaketě, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
1992/10 - 1992/11   1. salon medaile Brno '92, Dietrichsteinský palác, Brno (Brno-město)
1995/01/19 - 1995/02/26   Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti k 700. výročí založení města Plzně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1996/09/24 - 1996/12/01   Česká medaile 1987 / 1996, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
2001/10/24 - 2001/12/02   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2003/07 - 2003/09   Bilance 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2006/09/19 - 2006/11/19   SOCHAři 2006, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2007/02/22 - 2007/04/01   Deset let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2008/06/28 - 2008/07/31   Dagmar Pátková a Ladislav Fládr - sochy a objekty v renesančním půdním prostoru, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2011/06/16 - 2011/09/25   Umění v Klatovech, Vlastivědné museum dr. Hostaše, Klatovy (Klatovy)
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/18 - 2017/08/06   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství / The Two Banks of the River Léthé: The Message of Charon, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
nekonala se   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)

Ladislav Fládr

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Výstava mladých 67, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
  1968   Výstava mladých '68, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1977   Výtvarní umělci Západočeského kraje, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Frauknecht, Patera, Tázler, Fládr: Obrazy, sochy, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1987   Současná česká medaile a plaketa (Přehlídka prací z let 1979-1986), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Z ateliérů medailérů, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1988   Západočeští výtvarní umělci (Obrazy, sochy, grafika, realizace, užité umění, průmyslové výtvarnictví), Svaz českých umělců v Praze, Praha
  1991   České dějiny na medaili a plaketě (Díla ze sbírek Národního muzea v Praze a Unie výtvarných umělců), Národní muzeum, Praha
  1992   1. salon medaile Brno '92, Asociace umělců medailérů ČR, _
  1995   Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1996   Česká medaile 1987 / 1996, Správa Pražského hradu, Praha
  2003   4.salón ´03 Asociace umělců medailérů ČR (Medaile, plakety, mince, vyznamenání, plastiky, Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště, únor-duben 2003, Muzeum východních Čech Hradec Králové, květen - září 2003, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň, září - listopad 2003, Muzeum skla a bižuterie Jablon)
  2003   Bilance 2003 (Členská výstava Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
  2004   Jiřímu Paterovi k poctě..., Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2006   Sochaři 2006, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2007   Artotéka města Plzně: 10 let (1996 - 2006), Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Ohlasy kubismu v Plzni, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Umění v Klatovech, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
  2015   Umění v Domažlicích, Centrum pro dějiny sochařství, Horažďovice (Klatovy)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (1945-1990), Západočeské nakladatelství v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1998 (II. D – G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ladislav Fládr (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Ladislav Fládr: Drobné plastiky - grafika, Galerie Dílo ČFVU Červené srdce, Plzeň (Plzeň-město)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Frauknecht, Patera, Tázler: Obrazy, Fládr: Sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2006   SOCHAři 2006 (Bálek, Bocker, Fiala, Fládr, Holakovský, Hostaša, Němec, Nová, Šindelář, Šindelář jr., Škubal, Veselák)
  2008   Dagmar Pátková a Ladislav Fládr: Sochy a objekty v renesančním půdním prostoru, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2017   Dva břehy řeky Léthé: Charonovo poselství, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
kalendárium
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995, Státní vědecká knihovna, Plzeň (Plzeň-město)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Ladislav Fládr 1935 - 2007, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Ladislav Fládr (sochař, medailér, výtvarný pedagog), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Plzeň (Plzeň-město)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Ladislav Fládr

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Modelování (pro lidové školy umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha

Ladislav Fládr

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Západočeský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 13-13

Ladislav Fládr

institution, city  
Artotéka města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Národní galerie v Praze, Praha
Okresní muzeum a galerie, Klatovy (Klatovy)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)