Italské malířství 16. století v dobových kopiích a Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého

page: 0-0
imprint date: 1996
publisher: Muzeum umění Olomouc, Arcibiskupství olomoucké
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 212 x 148