foto Markéta Ondrušková

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

type: kolektivní
place of exhibition: Arcidiecézní muzeum Kroměříž
date of exhibition: 2004/06/10 - 2004/07/18

note:
Historie zahradní kultury dosud patří k neprávem opomíjeným tématům v českém dějepise umění, přestože bylo přinejmenším do první poloviny 19. století chápáno jako vrcholné v rámci všech uměleckých disciplín a patřilo k hlavním projevům tzv. vysoké kultury.
Bylo to právě zahradní umění, které jedinečným způsobem propojovalo a sjednocovalo většinu uměleckých druhů – architekturu, malířství, sochařství, poezii, hudbu a rovněž i filosofii. Především však dokázalo nejzřetelněji ztělesnit jednu ze základních lidských idejí – vztah konkrétního člověka jako výraz mikrokosmu ke světu obecnému, vnějšímu, tedy makrokosmu.
Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži připravilo rozsáhlou výstavu mapující téměř půltisíciletou historii jednoho z nejucelenějších a zároveň nejpoetičtěji koncipovaných zahradních celků – zámeckých zahrad Kroměříže (Květné a Podzámecké), které byly pro svou jedinečnost zapsány v roce 1998 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se vůbec o první takto rozsáhlou výstavu vztahující se k tématu zahradního umění u nás. Jde tedy také po létech nezájmu o jakousi první splátku dluhu tomuto velmi významnému oboru, který se v zemích západní Evropy těší nebývalému zájmu již po několik dlouhých desetiletí.
Premiéra komornější části výstavy proběhla v červnu 2004 na zámku v Kroměříži jako součást mezinárodního sympozia věnovaného evropské zahradní kultuře. Na přelomu roku 2004/2005 bude již v plném znění představena také olomouckému publiku.
Výstava poprvé seznámí veřejnost nejen s historickými materiály týkajícími se obou zámeckých zahrad (plány, kresby, grafické listy, obrazy aj.), ale zároveň využívá dvou nesmírně bohatých zámeckých knihoven (v Kroměříži a na Kačině) k vystavení unikátního souboru historických grafických publikací zachycujících přední evropské zahradní celky v rozmezí od 16. do 19. století. Zároveň také obě kroměřížské realizace obrazově konfrontuje s několika hlavními českými parky (Ostrov nad Ohří, Krásný Dvůr, Vlašim, Lednice, Veltrusy a Kačina).
K výstavě byl díky sponzorskému daru vytvořen téměř třímetrový model Květné zahrady z doby její největší slávy, tedy konce 17. století, který po skončení výstavy bude součástí stálé expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc.
Muzeum umění vydalo k výstavě bohatě ilustrovanou česko-anglickou publikaci.
-oz -

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

 

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

person   born
Aleotti Giovanni   1546    
Arche Anton   27. 5. 1793    
Berger Václav   27. 5. 1783    
Blond Alexandre Le   1679    
Böckler Georg        
Böttger Gudrun        
Bourgeois Constant        
Bühler S.        
Campanus Johann        
Caus Salomon de   1576    
Colonna Francesco        
Corvinus Johann   1683    
Dvořák Petr        
Engel Joseph   1776    
Falda Giovanni   7. 12. 1643    
Fischer Joseph   30. 1. 1769    
Fouquieres Jacques        
Freywald Johann        
Frosch Carl   1771    
Grünenberg Johann        
Holle Ignaz        
Homme Johann        
Hooghe Romeyn de   10. 9. 1645    
Chambers William        
Janscha Laurenz   30. 6. 1749    
Kalwitz von        
Kip Johannes   1653    
Kirsch Johann        
Králíček Arnošt   1824    
Krüger Andreas        
Kunike Adolf   25. 2. 1777    
Küssel Melchior   17. 8. 1626    
Kybast Antonín   1837    
Laborde Alexandre de   17. 9. 1773    
Lipavský Bernard        
Luska Karel        
Mayer Franz        
Merian Matthäus   22. 9. 1593    
Milián Šimon   3. 10. 1794    
Minařík Anton        
Mützel Heinrich   2. 11. 1797    
Neumark Joh.        
Nypoort Justus van den   1625    
Ostertag Jonas        
Pautre Antoine Le        
Piringer Benedikt   1780    
Pokorný Jiří   1773    
Probst J.        
Renard Johann   1772    
Riegger Johann        
Rittersfeld Franz von        
Rouge Georges-Louis le   1712    
Rubeis Johann        
Straufeh Joseph        
Thalherr Johann   29. 4. 1747    
Thoenert Medardus        
Van den Aveelen Johannes        
Venturini Giovanni   1650    
Voss Wilhelm        
Wagner Johann        
Wening Michael   11. 7. 1645    
Werner Bedřich   28. 1. 1690    
Willenberg Jan   23. 6. 1571    
Wizani Johann   9. 9. 1770    
Zeyher Johann        

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

institution, city, address
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc), Denisova 47

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

person   born
Zatloukal Ondřej   9. 6. 1977    

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

person   born
Kutra Petr   19. 9. 1949    
Müller Jaroslav        
Šmalec Petr   24. 9. 1974    
Zatloukal Ondřej   9. 6. 1977    

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2004   Et in Arcadia ego (Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Křoměříž)

Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

key word
architektura
grafika
kresba
malba