Tvarůžkové ódy

subtitle: Opera Tomáše Hanzlíka na libreto Davida Hrbka v podání studentů Slovanského gymnázia Olomouc
imprint date: nedatováno
publisher: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of document: Non-exhibit Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
dimensions: 148 x 105