Vernisář výstavy v Muzeu umění v Olomouci, 2005

Radoslav Kutra

* 13. 3. 1925, Holice, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
painter

 

nationality: Czech
sex: Male

NK AUT: jn20000710377

Radoslav Kutra

Vernisář výstavy v Muzeu umění v Olomouci, 2005
2003
1944
V prvním ateliéru v Hodolanech na půdě u rodičů první ženy, (1947)
V první ateliéru v Hodolanech na půdě u rodičů první ženy, (1947)
(1958)
Venisáž výstavy v Galerii mladých v Praze, 1958; Josef Císařovský, Jaroslav Uiberlay, Radoslav Kutra
V ateliéru v Riegrově ulici, (1965); foto J.Kohoutek
1965
Schůze SČVU, (1965-1966); zprava - Miloš Březina, Rudolf Doležal, Stanislav Rypl, Radoslav Kutra, Jaromír Lakosil, poslední v první řadě Pavel Dostál
1980
 

Radoslav Kutra

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1845 - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, Rada Vlastimil, *1895
1936 - 1944   Reálné gymnázium, Olomouc (Olomouc), Kučera Alois, *1905
1945 - 1949   Akademie výtvarných umění, Praha, Minář Karel, *1901

Radoslav Kutra

from - to   institution, city, notes
1965 - 1968   Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), malba
1968 - ????   Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960, 1962 - ), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Všehrdova 267
1968 - ????   Švýcarsko, exil
1973 - ????   Lucern, Lucern (Lucern), založil umělecký seminář
1993 - 1995   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Antonínská 548/1, vedl malířský ateliér

Radoslav Kutra

from - to   student, school, city
???? - ????   Pilařová Lenka, *1972, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
1992 - 1998   Rozková Jana, *1974, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
1992 - 1995   Forman Martin, *1967, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, figurální malba
1993 - 1995   Šoltys Dušan, *1974, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění, malba
1993 - 1995   Fexová Patricie, *1975, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město), Fakulta výtvarných umění
1993 - 1997   Perrier Dita, *1975, Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město)

Radoslav Kutra

from - to   group, *creation, notes
1950 - 1968   Svaz československých výtvarných umělců, *
1959 - 1960   Skupina Experiment (Tvůrčí skupina Experiment), *1959, člen s F. Dvořákem, M. Jemelkou a Jaroslavem Uiberlayem
1967 - 1969   Tvůrčí skupina MJ (Miloslava Jemelky), *1967
1969 - ????   exil, *, Švýcarsko
1971 - ????   Gesellschaft der schweizerischer, Bildhauer und Architekten (GSMBA), *

Radoslav Kutra

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/11/12 - 1958/12/07   Radoslav Kutra: Obrazy a kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1964/03/14 - 1964/06/12   Radoslav Kutra: Spirituály, Národopisný ústav Moravského muzea, Brno (Brno-město)
1964/10/02 - 1964/10/31   Radoslav Kutra: Tvotba 1963 - 64, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1964/10/02 - 1964/11/15   Radoslav Kutra: Obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/10/22 - 1964/11/10   Radoslav Kutra: Podobizny 1964, Malá galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1965/03   Radoslav Kutra: Výstava děl, Malá galerie Dílo, Přerov (Přerov)
1966/04/08 - 1966/05/09   Radoslav Kutra: Obrazy, Galerie Jaroslava Krále, Brno (Brno-město)
1966/08/05 - 1966/09/04   Radoslav Kutra: Obrazy a kresby 1965 - 1966, Galerie Václava Špály, Praha
1985/10/12 - 1985/11/07   Radoslav Kutra: Bilder 1969 - 1985, Gewerblich-industrielle Berufsschule, Solothurn
1991/11/21 - 1992/01/05   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 / 1991, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1992/01/28 - 1992/03/01   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 - 1991, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1992/04/01 - 1992/04/21   Radoslav Kutra: Obrazy, kresba, Galerie Typos, Brno (Brno-město)
2005/10/20 - 2006/02/05   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch, Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/03/07 - 2013/03/28   Radoslav Kutra: Bytí v malbě / Das Sien im Malen, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2013/11/09 - 2013/12/01   Radoslav Kutra: Begegnung V - Das Porträt, Kunstseminar Galerie Luzern, Lucern (Lucern)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/04/13   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, Restaurace Dynamo, Praha
filmová projekce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/10/17   Viditelný čas; Radoslav Kutra a Škola vidění, Kino Ponrepo - Bio Konvikt, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/11/19 - 1950/01/08   Pracující člověk ve výtvarném umění všech dob, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1955/04/07 - 1955/05/11   V. Členská výstava obrazů, soch, grafiky a užitého umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1955/07/23 - 1955/08/15   Výstava obrazů a soch Jeronýma Grmely, Miloslava Jemelky, Radoslava Kutry, Iva Příleského, J. Sedláčka, Oldřicha Peče, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/10/12 - 1958/11/15   Členská výstava obrazů, grafiky, soch, užitého umění a architektury, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1959/09/06 - 1959/10/11   Výstava moravských výtvarníků, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/01/06 -   Tvůrčí skupina Experiment, Galerie Nová síň, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/05/14 - 1961/06/11   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1961/05/15 - 1961/06/18   Výtvarníci k 40. výročí KSČ. Výstava členů ČSVU, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1961/06/18 - 1961/07/19   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/10/20 - 1963/11/10   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/09/20 - 1966/10/16   Výtvarná fronta severní Moravy, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/03/22 - 1968/05/04   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
1985/10/12 - 1985/10/27   Christine Kutra-Hauri, Jan Kutra (CSSR), Petr Kutra (CSSR), Radoslav Kutra, Galerie Rössli, Balsthal
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1995/04/06 - 2003/08/03   Sto let výtvarné kultury Olomoucka 1889 - 1989
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2009/11/26 - 2010/04/04   Skleník / Glasshouse. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from the History of Art Culture in Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/04/28 - 2016/06/19   Strom. Pocta Jindřichu Pruchovi, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/04/11 - 2011/04/13   20. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/12/15 - 2011/12/18   24. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie D&V Art, Praha

Radoslav Kutra

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   20. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2011   24. aukce výtvarného umění, 24, Galerie Dolmen, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Radoslav Kutra: Obrazy a kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1964   Radoslav Kutra: Podobizny 1964
  1964   Radoslav Kutra: Spirituály
  1964   Radoslav Kutra: Tvorba 1963 - 64
  1966   Radoslav Kutra: Obrazy, Český fond výtvarných umění, Brno (Brno-město)
  1966   Radoslav Kutra: Obrazy a kresby 1965 - 1966
  1991   Radoslav Kutra: Malířské dílo / Das Malerische Werk (1958-1991), Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Radoslav Kutra: Farbe-Gestalt-Geist, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Radoslav Kutra: Bytí v malbě (Obrazy 2002 - 2012), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Šestá členská výstava, Krajská galerie v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1959   Výstava moravských výtvarníků, Svaz československých výtvarných umělců, Brno (Brno-město)
  1960   Experiment (Dvořák, Jemelka, Kutra, Uiberlay), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1961   Členská výstava u příležitosti 40. výročí založení KSČ, Svaz československých výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Výtvarná fronta severní Moravy
  1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса), Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
  1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Tsjechoslowaakse grafici, Museum Meermanno-Westreenianum, Museum van het Boek, Haag (Den Haag)
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1995   100 let výtvarné kultury v Olomouci 1889 - 1989, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2010   Figurální tvorba umělců olomouckého kraje / Figurative Works by Artists of the Olomouc Region / Figuratives Schaffen von Künstlern aus der Olmützer Region (Malba, kresba, grafika/1900-2010 / Paintings, Drawings and Graphics/1900-2010 / Malerei, Zeichnungen und Graphik/1900-2010), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 - 1991, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2016   Bilance (Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945-1989), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Členská výstava krajského střediska v Olomouci, Výtvarná práce
  1958   Přehlídka poctivého úsilí, Výtvarná práce
  1958   Radoslav Kutra, Výtvarná práce
  1959   Radoslav Kutra, Obrazy a kresby, Květen, 4, 1
  1959   Z pražských výstav - listopad, Výtvarné umění, 9, 1, 35-37
  1960   Čtyři malíři, kteří se sešli ke společné..., Výtvarná práce
  1960   Experiment byl název skupiny..., Výtvarná práce, 10
  1966   Dva »K« ve Špálově galerii, Výtvarná práce
  1966   Obrazy Radoslava Kutry, Výtvarná práce
  1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, 227-230
  2013   Cesta na Kunstseminar - Životní příběh malíře Radoslava Kutry, Prostor Zlín, 28-31
  2013   Radoslav Kutra - bytí v malbě. Obrazy 2002-2012, Prostor Zlín, 25-27
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Radoslav Kutra: Obrazy a kresby, Galerie mladých, U Řečických, Praha
  1964   Radoslav Kutra: Tvorba 1963 - 64
  1991   Radoslav Kutra: Malířské dílo 1958 / 1991, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
  1992   Radoslav Kutra: Obrazy, kresba, Galerie Typos, Brno (Brno-město)
  2005   Radoslav Kutra: Barva - tvar - duch (Obrazy, kvaše, kresby 1941 - 2005), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Radoslav Kutra: Begegnung V - Das Porträt (Begegnungen - 70 Jahre malerisches Schaffen im Spannungsfeld von Konkret aun Abstrakt), Kunstseminar Galerie Luzern, Lucern (Lucern)
  2013   Radoslav Kutra: Bytí v malbě / Das Sien im Malen (Obrazy 2002 - 2012), Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Tvůrčí skupina Experiment, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1985   R. Kutra: Bilder 1969 - 1985; Christine Kutra-Hauri, Jan Kutra (CSSR), Petr Kutra (CSSR), Radoslav Kutra
  2009   Skleník / Glasshouse (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury / Chapters from th History of Art Culture in Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Viditelný čas (Radoslav Kutra a Škola vidění)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje (díla severomoravských výtvarníků)

Radoslav Kutra

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Aus dem Nachlass des Soldaten Raimund Kolmasch (Ich und die Porminenz), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Z pozůstalostí pétépáka Rajmunda Kolmaše (Já a prominent), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Radoslav Kutra

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Miloslav Jemelka: Obrazy a kresby, Skupina Miloslava Jemelky, _
  1991   Radoslav Kutra: Malířské dílo / Das Malerische Werk (1958-1991), Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1995   Miloslav Jemelka, Kunstseminar Galerie Luzern, Lucern (Lucern)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Kritika očima umělce, Výtvarná práce

Radoslav Kutra

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Radoslav Kutra

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Já a prominent (Z pozůstalosti pétépáka Raimunda Kolmaše), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Radoslav Kutra

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Radoslav Kutra: Bytí v malbě (Obrazy 2002 - 2012), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)

Radoslav Kutra

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/04/24 -   Lubomír Bartoš, Malá galerie Dílo, Přerov (Přerov)

Radoslav Kutra

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Úvodním slovem Radoslava Kutry byla 24. dubna..., Výtvarná práce

Radoslav Kutra

institution, city  
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)