II. přehlídka umělecké tvorby Severomoravského kraje

subtitle: díla severomoravských výtvarníků
imprint date: 1963
type of document: List of Exhibited Works
number of pages: 5 listů
language: czech
dimensions: 210 x 297