Et in Arcadia ego: Historické zahrady Kroměříže / Historical Gardens at Kroměříž

date of exhibition: 2004/12/09 - 2005/02/06
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
Salon, Kabinet
Historie zahradní kultury dosud patří k neprávem opomíjeným tématům v českém dějepise umění, přestože bylo přinejmenším do první poloviny 19. století chápáno jako vrcholné v rámci všech uměleckých disciplín a patřilo k hlavním projevům tzv. vysoké kultury.
Bylo to právě zahradní umění, které jedinečným způsobem propojovalo a sjednocovalo většinu uměleckých druhů – architekturu, malířství, sochařství, poezii, hudbu a rovněž i filosofii. Především však dokázalo nejzřetelněji ztělesnit jednu ze základních lidských idejí – vztah konkrétního člověka jako výraz mikrokosmu ke světu obecnému, vnějšímu, tedy makrokosmu.
Muzeum umění Olomouc ve spolupráci s Arcibiskupským zámkem v Kroměříži připravilo rozsáhlou výstavu mapující téměř půltisíciletou historii jednoho z nejucelenějších a zároveň nejpoetičtěji koncipovaných zahradních celků – zámeckých zahrad Kroměříže (Květné a Podzámecké), které byly pro svou jedinečnost zapsány v roce 1998 na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se vůbec o první takto rozsáhlou výstavu vztahující se k tématu zahradního umění u nás. Jde tedy také po létech nezájmu o jakousi první splátku dluhu tomuto velmi významnému oboru, který se v zemích západní Evropy těší nebývalému zájmu již po několik dlouhých desetiletí.
Premiéra komornější části výstavy proběhla v červnu 2004 na zámku v Kroměříži jako součást mezinárodního sympozia věnovaného evropské zahradní kultuře. Na přelomu roku 2004/2005 bude již v plném znění představena také olomouckému publiku.
Výstava poprvé seznámí veřejnost nejen s historickými materiály týkajícími se obou zámeckých zahrad (plány, kresby, grafické listy, obrazy aj.), ale zároveň využívá dvou nesmírně bohatých zámeckých knihoven (v Kroměříži a na Kačině) k vystavení unikátního souboru historických grafických publikací zachycujících přední evropské zahradní celky v rozmezí od 16. do 19. století. Zároveň také obě kroměřížské realizace obrazově konfrontuje s několika hlavními českými parky (Ostrov nad Ohří, Krásný Dvůr, Vlašim, Lednice, Veltrusy a Kačina).
K výstavě byl díky sponzorskému daru vytvořen téměř třímetrový model Květné zahrady z doby její největší slávy, tedy konce 17. století, který po skončení výstavy bude součástí stálé expozice v Arcidiecézním muzeu Olomouc.
Muzeum umění vydalo k výstavě bohatě ilustrovanou česko-anglickou publikaci.
-oz -