Jan Langer: Století

date of exhibition: 2012/05/29 - 2012/09/16
institution: Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Café Amadeus
type of exhibition: autorská