Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroudem / Between avant - garde and underground

date of exhibition: 2005/06/16 - 2005/08/28
institution: Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění
type of exhibition: autorská

notes:
Salon, Kabinet
Vladimír Boudník patří mezi klíčové osobnosti českého poválečného abstraktního umění. Jeho život, pohled na umění a umělecká produkce tvoří jednotu, jakou nenacházíme u žádného jiného českého výtvarníka. Boudníkova inovace grafických technik, ať už to byla aktivní nebo strukturální grafika, parciální destrukce formátu a struktury papíru a použití neobvyklých tekutin ve fotografických pracích znamená otevření nové kapitoly v dějinách umění. Stejně tak mimořádný byl vliv, který měl na mladé výtvarníky konce padesátých a počátku šedesátých let. Ale i v současné produkci mnohých umělců najdeme stopy jeho způsobu myšlení, který je srovnatelný s podobným myšlenkovým systémem, jaký vytvořil až o mnoho let později Joseph Beuys.
Boudníkova progresivní myšlenka explosionalismu pracuje s tezí, že umění je součástí našeho bytí a každý z nás je ve své podstatě kreativní osobností. Jen vnější okolnosti, náš přílišný respekt před uměním samotným, nám brání v pochopení principů umění či dokonce ve vlastním výtvarném výkonu. Boudník byl ve své době v Československu jediný, kdo pracoval s publikem. Divák neměl být pouhým pasivním svědkem svého okolí, nýbrž svobodným kreativním individuem nacházejícím inspiraci bezprostředně kolem sebe. Inspiraci, která ho nutí k vlastní tvorbě. Umění jako součást života a člověk jako kreativní individuum ovšem byly – a do jisté míry ještě pořád jsou – příliš radikální myšlenky pro tehdejší, ale k naší škodě i dnešní společnost.
Výstava měla premiéru v Císařské konírně Pražského hradu, poté byla vybraná kolekce představena brněnské veřejnosti v Domě umění a nyní je ke shlédnutí i v Muzeu umění Olomouc. Zdejší publikum mělo již několikrát možnost se s dílem Vladimíra Boudníka seznámit. Dosud se však vždy jednalo pouze o dílčí představení v rámci rozsáhlejších výstavních projektů (Mezi tradicí a experimentem 1997/98, Umění je abstrakce 2003/04 ad.). Nynější výstava tak nejenže navazuje na systematickou snahu Muzea umění mapovat české výtvarné umění 20. století, ale klade si za cíl představit dílo jednoho z našich největších poválečných umělců v celé jeho komplexnosti včetně dosud neznámé fotografické tvorby.
Výstavu doprovází stejnojmenná výpravná publikace, v níž jsou, vedle vlastního Boudníkova života nahlíženého v kontextu díla, postiženy základní vývojové fáze, texty, programy a manifesty, jakož i deníkové záznamy a výběr z dopisů.
-zp-oz-