2021

Miroslav Koval

* 26. 11. 1944, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
† 15. 6. 2022, Sobotín (Šumperk), Česká republika (Czech Republic)
painter, Curator, Draghtsman, Photographer, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990009894
VIAF: 83996415

Miroslav Koval

Miroslav Koval se narodil v Havlíčkově Brodě jako druhý syn manželů Katzerových. Rodiče se po válce přestěhovali do Litoměřic a změnili příjmení na Kovalovi. Otec byl právník, od roku 1947 soudce krajského soudu v Ústí nad Labem, po únoru 1948 horník. Oba rodiče byli katolíci a spolupracovali s biskupem Trochtou při akci duchovní obnovy. Matku komunisté zatkli a roku 1952 odsoudili ve zinscenovaném procesu s "vatikánskými špiony" za velezradu na 14 let vězení, otce spoluobvinili a odsoudili na 7 let. Miroslav Koval se starším bratrem vyrůstali v dětském domově až do roku 1960, kdy matku propustili na amnestii a rodina se znovu sešla v Litoměřicích. Přestože Miroslav Koval složil zkoušky na výtvarnou školu, jako syn "třídních nepřátel" na ni nesměl nastoupit a vyučil se v chemičce a maturitu složil na večerní škole v kaučukárně v Kralupech.
V letech 1965-1971 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Františka Jiroudka. Duchovně ho více přitahovala večerní kreslířská škola Jiřího Johna. K jeho spolužákům a přátelům patřil Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Vladimír Gebauer, Vladimír Říha, Petr Šmaha, Marie Blabolilová. Od roku 1974 žije trvale v Sobotíně, kde zhruba deset let spolupracoval na sochách svého tchána Jiřího Jílka. Ty pak průběžně i fotograficky zdokumentoval. Za normalizace měl autorské výstavy pouze v roce 1982, ve třech malých moravských galeriích. Počátkem 90. let byl členem výtvarného spolku Kruh v Kostelci nad Černými lesy, od roku 1991 Spolku olomouckých výtvarníků (později hostem obojího).
Od listopadu roku 1994 je dramaturgem výstav Galerie Jiřího Jílka v Šumperku, autorem textů k výstavám a podoby tisků k nim, instalací a úvodních slov. Jeho manželka, malířka Anežka Kovalová je spoluautorkou instalací a jejich fotodokumentaristkou.
Miroslav Koval již během studia postupně tlumil barevnost. Od olejomalby přešel v jeho polovině k vaječné tempeře a poslední malířské období na AVU bylo převážně bílé. Součástí diplomové práce byl téměř monochromní obraz ateliéru, dnes v majetku Galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Po ukončení školy začal kolem roku 1973 dokumentovat detaily přírody i pomocí fotografie a jeho kresby zachycující přírodní struktury a jejich rytmické členění byly původně určeny jako příprava k obrazům. Kresby se však postupně osamostatnily a nakonec se staly finálním dílem. Malbu Koval nakonec zcela opustil. Jeho poslední obrazy z doby kolem roku 1984 jsou reliéfní a téměř monochromní struktury malované kaseinovou temperou, bělobou, černí a do jemna třenými a štětcem nanášenými zemitými písky (Moře, 1984).
Z prvních kreseb lze ještě vyčíst vizuální kvality zobrazeného výchozího fenoménu (soubor Zem, 1978-1979). Malíř postupně hledal obecné charakteristické rytmické prvky v krajině nebo detailech trávy a obilí. Jeho kresebný záznam se ve snaze vyhnout jakémukoli lyrizování postupně stal robustnější (1983). V následujícím období ztrácí význam přímá souvztažnost s určitými prvky přírody a Kovalova kresba směřuje k zobecnění, vícevýznamovosti a vzájemné zaměnitelnosti objektů. Syntézou této zkušenosti je soubor velkoformátových kreseb z let 1986-1987. Po roce 1989 se kresba stává dynamickou a zahrnuje kruhové motivy víření, zamotávání či ovíjení. Po roce 1991 se součástí kresby stává geometrické vymezení prostoru, v němž se struktury rozvíjejí.
Kresby se postupně radikálně redukují na jednoduché křivky a zároveň vzniká potřeba zdůraznit přímé sepětí s přírodou. Miroslav Koval již nekreslí perem, ale používá nejrůznější přirozené přírodní materiály, které zanechávají měkkou stopu - stonky česneku nebo denivky. Dominantní charakteristikou kreseb je měkká horizontální a vertikální symetrie, prostorové vztahy vymezují jednoduché linie.
Východiskem tvorby Miroslava Kovala je příroda, ale hledá v ní něco obecnějšího, co přesahuje jednotlivou zkušenost a směřuje k úhrnnosti. V tomto smyslu souvisí s konceptuálními projekty sedmdesátých let, které vycházely z fotografických či kresebných záznamů konkrétních jevů a transformovaly je do netradičně koncipované nové reality. Jednotlivé přírodní situace nejsou podnětem k reflexi vlastní senzibility, ale pouze podřízenou složkou, ke kterým hledá výtvarné paralely. Podstatou jeho tvorby je hledání a zviditelňování metafyzického řádu přírody. Jednotlivé práce jsou pouze různými řešeními stejného problému a proto je třeba Kovalovo dílo vnímat jako celek.
Autor sám své dílo komentuje:
Kresba je způsobem doptávání se po rytmické skladbě prapůvodních tvarů, účelem nespoutaného řádu přírody a každodenním novým pokusem o přiblížení se k němu – potvrzením si, že ještě vidím a cítím… že ještě jsem. Je životní nezbytností, posledním útočištěm. Zmatky světa do ní nevpouštím.
cs.wikipedia.org

Miroslav Koval

2021
pametnaroda.cz
2007
2008
2009
2009
2010
2013
Autor: Jindřich Nosek (NoJin) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0
 

Miroslav Koval

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1965 - 1971   Akademie výtvarných umění, Praha, Jiroudek František, *1914

Miroslav Koval

from - to   institution, city, notes
1944 - 1946   Humpolec (Pelhřimov), Humpolec (Pelhřimov)
1946 - 1953   Litoměřice (Litoměřice), Litoměřice (Litoměřice)
1953 - 1960   Pyšely (Benešov), Pyšely (Benešov), dětský domov, rodiče uvězněni
1960 - ????   Libotenice (Litoměřice), Libotenice (Litoměřice)
1971 - ????   Sobotín (Šumperk), Sobotín (Šumperk), do roku 1981 spolupráce se sochařem Jiřím Jílkem
1994 - ????   Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk), Od r. 1994 kurátorem a dramaturgem Galerie Jiřího Jílka.

Miroslav Koval

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1982   Miroslav Koval, Klub školství a vědy Bedřicha Václavka, Brno (Brno-město)
1982/06/09 -   Miroslav Koval: Kresby, Minigalerie - Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno (Brno-město)
1982/10/10 - 1982/10/29   Miroslav Koval: Kresby, obrazy, Galerie pod podloubím, Olomouc (Olomouc)
1992   Miroslav Koval: Kresby a fotografie - rytmy a prvky přírodního řádu, Severomoravské divadlo, Šumperk (Šumperk)
1992/01/06 - 1992/01/24   Miroslav Koval: Kresby perem, Galerie Studio Opatov, Praha
1995/09/07 - 1995/09/24   Miroslav Koval: Deník jednoho roku, Galerie Václava Špály, Praha
1996   Miroslav Koval: 1994, Vila manželů Kotrbových, Klenová (Klatovy)
1996/01/30 - 1996/02/25   Miroslav Koval: 1994, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997   Miroslav Koval, Fotoklub, Příbor (Nový Jičín)
1997/06/01 - 1997/07/29   Miroslav Koval: Grafika, Vila manželů Kotrbových, Klenová (Klatovy)
1998   Miroslav Koval, Čajovna Bludný kámen, Opava (Opava)
1998/01/06 - 1998/02/01   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/04/08 - 1998/04/30   Miroslav Koval: Kresby, Klub Atlantik, Ostrava (Ostrava-město)
1999/09/13 - 199/10/08   Miroslav Koval: Kresby, Galerie a kavárna OSA, Olomouc (Olomouc)
2003   Miroslav Koval, Městská knihovna Šumperk, Šumperk (Šumperk)
2004/03/18 - 2004/04/30   Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie), Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2005/03/08 - 2005/06/10   Miroslav Koval: Fotogramy, Minigalerie 6.15, Zlín (Zlín)
2009/12/08 - 2010/01/15   Miroslav Koval: Kresby a fotogramy, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
2013/06/13 - 2013/06/30   Miroslav Koval: Fotoprůsvity, Zámecký pivovar, Litomyšl (Svitavy)
2014/07/02 - 2014/08/03   Miroslav Koval: Kresby a průsvity, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/04/11 - 2017/05/15   Miroslav Koval: Rytmy tkáně přírody, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
2023/11/10 - 2024/01/28   Miroslav Koval: V souznění se zemí, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1968/09 - 1968/12   Mladí výtvarníci pražské Akademie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1968/09 - 1968/12   Mladí výtvarníci pražské Akademie, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1980/04 - 1980/05   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
1980/04/29 - 1980/06/01   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1980/06/04 - 1980/07/31   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/07/17 - 1980/08/10   Výtvarní umelci severomoravského kraja k 35. výročiu oslobodenia, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980/10/03 - 1980/10/26   Člověk, Prostor člověka II., Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
1981/09/16 - 1981/10/11   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy a kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1981/11/15 - 1982/01/10   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrázky, kresby, Památník Ferdiše Duši, Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/07/05 - 1984/09/02   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/09/13 - 1984/11/04   Současná krajina, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1984/10/13 - 1984/10/30   Čtyřverší, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/05/06 - 1985/05/29   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie Opatov, Praha
1985/09/03 - 1985/10/02   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, fotografie, Dům kultury, výstavní síň, Lutyně, Orlová (Karviná)
1986/05/03 - 1986/05/11   Kruh Galerie H, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1986/05/31 - 1986/06/05   Gallery H Circle, Gallery Art Space, Nishinomiya
1986/06/14 - 1986/07/09   A4, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/03/19 - 1988/03/27   Pocta Warholovi, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/03/19 - 1988/03/27   První jarní den, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1988/09 - 1988/10   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, obrazy, grafiky, fotografie, Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1990/01/24 - 1990/04/20   Neue Blätter aus der ČSSR, Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
1991/10/02 - 1991/10/20   Malý formát 91, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1992/01/12 - 1992/02/28   Šedá cihla 35/1992, Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
1992/04/25 - 1992/05/24   Svetlo v tmách - Divadlo hudby 1968 - 1989, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/06/27 - 1992/09/20   Šedá cihla 35/1992, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1992/09/22 - 1992/10/04   Spolek olomouckých výtvarníků, 1. část, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
1992/12/01 - 1992/12/30   ...a závěr, Galerie Studio Opatov, Praha
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/04/01 - 1993/05/30   Šedá cihla 35/1992, Záhorská galéria Jána Mudrocha, Senica (Senica)
1993/07/17 - 1993/08/15   Setkání IV - Zrcadlení, Galerie H Lázeňská 1112, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1994/01/14 - 1994/02/27   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Opava (Opava)
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/03/22 - 1994/05/01   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Zlín (Zlín)
1994/05/10 - 1994/06/02   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, fotografie, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1994/08/05 - 1994/09/06   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, Galerie Langův dům, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1994/09   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/15 - 1994/11/11   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04 - 1995/05   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05   Současná krajinomalba - obrazy a kresby 22 autorů, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1995/06/01 -   Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění 60.-90. let, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/01/11 - 1996/02/18   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/05/30 - 1996/06/27   Anežka a Miroslav Kovalovi: Kresby, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1996/25/01 - 1996/03/10   Ticho pro dvanáct hlasů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1998/04   Spolek olomouckých výtvarníků, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1999/04/25 - 1999/06/06   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby, Zámek Kinských - Muzeum Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí (Vsetín)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2000/04/06 - 2000/05/28   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2000/09/21 - 2000/11/19   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2000/10/03 - 2000/11/03   100. výstava Galerie Caesar, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2001/06/19- 2001/07/20   Anežka a Miroslav Kovalovi: Kresby, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/02/12 - 2002/03/31   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2002/06/11 - 2002/09/01   III. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/07/07 - 2004/08/31   Zpráva o kresbě - olomoucký okruh 80. let, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2004/09/30 - 2004/11/14   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa Rytmy a řád, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2005/04/29 - 2005/05/29   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád, Galerie Panského domu, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2005/07/18 - 2005/07/27   Místa paměti, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2006/03/28 - 2006/04/29   Kalendáře pro Jindru Štreita, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2008/06/04 - 2008/06/29   Krajiny bez nebe, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/07/22 - 2008/09/13   Dialogy: Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie Smečky, Praha
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/11/03 - 2010/11/30   Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2011/06/30 - 2011/08/25   20 let Galerie Caesar / 20 let Spolku olomouckých výtvarníků, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/02/04 - 2014/02/28   Strom. Pocta Jindřichu Pruchovi, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2015/05/05 - 2015/05/25   Co zde sním a co zde vypiju, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2015/11/15 - 2016/01/17   Tváře krajiny - Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015, Rabasova galerie, Nová síň pod Vysokou bránou, Rakovník (Rakovník)
2015/12/01 - 2015/12/30   AKTUÁL 15: Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015, Galerie Caesar, Olomouc (Olomouc)
2016/04/02 - 2016/05/01   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, průsvity, Flemmichova vila, Krnov (Bruntál)
2016/04/28 - 2016/06/19   Strom. Pocta Jindřichu Pruchovi, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/06/05 - 2016/07/10   Anežka, Miroslav a Štěpán Kovalovi, Zámek Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
2017/11/04 - 2017/12/03   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, průsvity, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2018/03/01 - 2018/05/13   Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2018/07/12 - 2018/09/16   Galerie Jiřího Jílka, DOX, Malá věž, Praha
2019/10/17 - 2019/11/29   Anežka a Miroslav Kovalovi, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2019/11/05 - 2020/02/02   Anežka a Miroslav Kovalovi: Ilustrace - kresby - fotografie, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2021/07/01 - 2021/08/22   Anežka a Miroslav Kovalovi: Malba, kresba, fotografie, Galerie Synagoga, Hranice (Přerov)
2021/12/23 - 2022/01/31   Pohled do Archivu 15 – PF, DOX, Malá věž, Praha
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/03/05   Aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/03/03 - 1994/03/04   Výstava uměleckých děl zařazených do aukce, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Miroslav Koval

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Miroslav Koval: Kresby
  1982   Miroslav Koval: Kresby, obrazy.
  1985   Miroslav Koval
  1992   Miroslav Koval: Kresby a fotografie (Rytmy a prvky přírodního řádu)
  1994   Miroslav Koval 1994 (Sto kreseb / Hundert Zeichnengen / One Hundert Drawings), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Miroslav Koval: Kresby, fotogramy
  1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2005   Miroslav Koval, Studio 6.15, Zlín (Zlín)
  2014   Miroslav Koval: Kresby a průsvity, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2023   Miroslav Koval (1944-2022): V souznění se zemí, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Mladí výtvarníci pražské Akademie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1980   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1980   Člověk (Prostor člověka)
  1980   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1981   Anežka Kovalová: Obrazy, Miroslav Koval: Kresby
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1984   Současná krajina, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1989   Katalog výtvarných umělců olomoucké oblasti (A/Ž 1989), Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1989   Neue Blätter aus der ČSSR, Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Státní umělecké sbírky Drážďany), Drážďany (Dresden)
  1989   Sovinec 1986/88
  1991   Malý formát 91, Výtvarná společnost Kruh, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Spolek olomouckých výtvarníků
  1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Opava (Opava)
  1994   Identifikácia v priestore a čase, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů), Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1996   Anežka a Miroslav Kovalovi, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Ticho pro dvanáct hlasů, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby
  1999   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Zpráva o kresbě (Olomoucký okruh 80. let), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2005   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2008   Krajina v tvorbě umělců olomouckého kraje (Malba, kresba, grafika), Agentura Galia, Olomouc (Olomouc)
  2008   Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2014   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2015   AKTUÁL 15: Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2015   Co zde sním a co zde vypiju, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015), Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2016   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, průsvity, Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2018   Galerie Jiřího Jílka, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2021   Anežka a Miroslav Kovalovi: Malba, kresba, fotografie, Městská kulturní zařízení Hranice, p.o., Hranice (Přerov)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
  2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Z tvorby mladých výtvarných umělců na Olomoucku (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura
  1981   Malířská a kresebná tvorba manželů Anežky a Miroslava Kovalových..., Anežka Kovalová: Obrazy, Miroslav Koval: Kresby
  1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 16-19
  2004   Malíř Miroslav Koval (1944) žije v Sobotíně..., Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie)
  2004   Miroslav Koval, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  2005   Fotogramy (Místo Miroslava Kovala v kontextu české výtvarné kultury...), Miroslav Koval
  2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, 13-15
  2014   U zrodu mých raných kreseb..., Miroslav Koval: Kresby a průsvity
  2021   Anežka a Miroslav Kovalovi, Prostor Zlín, 28.ročník, 2.číslo, 7-9
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Miroslav Koval (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Miroslav Koval (pametnaroda.cz), pametnaroda.cz
  ????   Rodiče do vězení děti do dětského domova (hlidacipes.org), hlidacipes.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Miroslav Koval: Kresby perem, Galerie Opatov, Praha
  1995   Miroslav Koval: Deník jednoho roku, Galerie Václava Špály, Praha
  1996   Miroslav Koval: 1994, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Miroslav Koval: 1994 (setkání s Miroslavem Kovalem), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Miroslav Koval: Grafika, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Miroslav Koval: Kresby, Klub Atlantik, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Miroslav Koval: Kresby, Galerie a kavárna OSA, Olomouc (Olomouc)
  2006   Miroslav Koval: Kresby a fotogramy, Galerie 7, Ostrava (Ostrava-město)
  2017   Miroslav Koval: Rytmy tkáně přírody, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2023   Miroslav Koval: V souznění se zemí, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Člověk Prostor člověka, Městské kulturní středisko, Dobříš (Příbram)
  1981   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrázky, kresby, Památník Ferdiše Duši, Frýdlant nad Ostravicí (Frýdek-Místek)
  1984   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1984   Současná krajina, Václav Pokorný: Grafika z let 1969 - 1984, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1988   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, obrazy, grafiky, fotografie, Sovinec (Jindřich Štreit), Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
  1992   ...a závěr, Galerie Studio Opatov, Praha
  1992   Spolek olomouckých výtvarníků
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1993   Zrcadlení (Setkání IV)
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Zlín (Zlín)
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Opava (Opava)
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, Těšínské divadlo, Český Těšín (Karviná)
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby, fotografie, Výstavní síň Emila Filly, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Anežka a Miroslav Kovalovi: Kresby, Městské muzeum, Frenštát pod Radhoštěm (Nový Jičín)
  1996   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1996   Ticho pro dvanáct hlasů, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Výstavy v roce 2000 (Galerie výtvarného umění v Litoměřicích), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2001   Anežka a Miroslav Kovalovi: Kresby, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
  2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi
  2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa Rytmy a řád, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  2006   Kalendáře pro Jindru Štreita, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2013   Václav Cigler, Michal Motyčka, Miroslav Koval, Nikola Tláskalová: Prostor chrámu, prostor krypty
  2014   Strom / Tree (Pocta Jindřichu Pruchovi / Homage to Jindřich Prucha), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2016   Anežka, Miroslav a Štěpán Kovalovi: Malba, kresba, fotografie, Město Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem (Kroměříž)
  2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2017   Anežka a Miroslav Kovalovi, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  2017   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, průsvity, Městské muzeum, Rýmařov (Bruntál)
  2019   Anežka a Miroslav Kovalovi, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Anežka a Miroslav Kovalovi: Ilustrace - kresby - fotografie, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Soupis výtvarných děl aukce
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Miroslav Koval: Bez názvu, červenec 2018, tuš, papír, rákosové pero, 210 x 150 mm, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2018   Miroslav Koval: Bez názvu, duben 2018, tuš, papír, rákosové pero, 210 x 150 mm, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  nedatováno   Miroslav Koval: Kresba 3/1994, Galerie Václava Špály, Praha
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Galerie Caesar
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Galerie Caesar
  nedatováno   Galerie Ruce, Galerie Ruce, Praha
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Jindrovi, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, fotografie, Dům kultury, výstavní síň, Lutyně, Orlová (Karviná)
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Kresby
  1995   Řád a rytmus krajiny v českém výtvarném umění 60.-90. let, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Miroslav Koval
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Výstavní program Galerie Opatov pro rok 1992, Galerie Studio Opatov, Praha
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Miroslav Koval (Samostatné výstavy)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Vážení přátelé, dovolte abych připojil několik málo slov...
  2008   Šumperská galerie Jiřího Jílka...

Miroslav Koval

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jiří Jílek: Výbor z díla, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  1992   Miroslav Koval: Kresby a fotografie (Rytmy a prvky přírodního řádu)
  1994   Pavel Hřebíček: Bronz
  1995   Alena Crhonková: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1995   Svatopluk Slovenčík: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Inge Kosková: Kresby z posledních let, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Libor Teplý: Tma a světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Miloš Cvach: Mezi vůlí a náhodou
  1996   Petr Kvíčala: Svátek ornamentu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   František Dvořák: Barevné koláže a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Marie Molová: Kolážové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Michal Ranný: Kresby
  1997   Pavel Mühlbauer: Barevné kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Sophie Curtil: Pastely 1993 - 1997, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Anežka Kovalová: Uhlové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jan Jemelka: Vitráže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří Jílek: Malba z let 1953 - 1972, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří John: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří Lindovský: Zátiší (Starší práce na papíře - nové v umělé hmotě), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Ladislav Daněk: Malba a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Michael Třeštík: Barevné xerofotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   František Hodonský: Barevné dřevořezy
  1999   František Kyncl: Monostruktury, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Ivan Ouhel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Jana Jemelková: Nahoře a dole
  1999   Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Jiří Hůla: Kresba skalpelem
  1999   Jiří Schmidt: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Josef Hampl: Šité koláže ((Šumperk)), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Daisy Mrázková: Perokresby (Události / Ždárský cyklus), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Dana Chatrná: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Hana Hamplová: Cesta k harmonii, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Jiří Jílek: Sochy Muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Josef Čapek: Velikost malých kreseb, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Libor Jaroš: Rezivění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Ludvík Kundera: Mnoho nocí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Miroslav Šnajdr mladší: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Zbyněk Semerák: Malba a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem
  2001   Anežka Kovalová, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Jana Kremanová: Golem (serigrafie, kresby, pastely, koláže), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Jarmila Janůjová: Barevné dřevořezy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Jiří Jílek: Svědectví osamělé cesty
  2001   Lubomír Janečka: Střepy, kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Miloslav Jemelka: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Petr Jochmann: Kresby (- interní bestiář - jeskyňka vitana - živočich -), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Petr Šmaha: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Petr Zinke: Obrysy (Fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Slavoj Kovařík: Dvojí krajina, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby
  2001   Vladimír Boudník: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Antonín Kroča: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Antonín Kroča: Malba
  2002   Bohumír Čech: Z očí do očí jazz 'n' blues, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Bohumír Čech: Z očí do očí jazz 'n' blues, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Bronislava Šnajdrová: Jelenovy lesní zprávy (Malba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jaroslav J. Alt: Sedm slov a drobná zranění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jiří Hynek Kocman: Autorské ruční papíry / autorské knihy
  2002   Jiří Mědílek: Krajiny / kresby a pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jiří Šigut: Fotozáznamy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž (( 1925 - 1999 ))
  2002   Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž
  2002   Pavel Preisner: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Pavel Preisner: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Věra Kovářová: Vesele / Barevné litografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Věra Kovářová: Vesele / Barevné litografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
  2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
  2003   Alt: Sedm
  2003   Filip Lang: Na počátku
  2003   Jan Hísek: K obrazu (Grafika / malba / kresba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jaromír Roller 1934 - 2002: Blues pro fotografii (K nedožitým šedesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jiří Bednář: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Julie Svobodová: Monotypy - enkaustika - olej, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Klid i nepokoj malby Jaroslava Uiberlaye, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Libor Stavjaník: Výběr z archivu (Fotografie z let 1990 - 2002), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Martin Zet: Déšť v zahradě (Kresebné záznamy deštěm), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Miloslav Moucha: Kresby a grafika
  2003   Petr Válek: Výstava pro M. (Barevné kresby a objekty), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Vladimír Holub 1912 - 1995: Koláže - kresby - objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   František Šnajdr: Cesty skutečné i vysněné, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Jan Raba: Věci a místa ((fotografie)), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Jindřich Zeithamml: Tušení neměnné měnitelnosti
  2004   Jiří Samek: Linoryt z hloubky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Marie Filippovová: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Martin Kuriš: Magda, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2004   Pavel Petr: Krajina pro J. C. (malba, práce na papíře), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Pavla Francová, Okamžik - Sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
  2004   Pavla Francová: Pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Radim Hanke: Tvar mého ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Viktor Karlík: Grafika a pastely
  2005   Jaromír Zemina: Staré kresby
  2005   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy (K nedožitým osmdesátinám)
  2005   Lubomír Janečka: Kresby (Památce Jardy Hampla), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Marius Kotrba: Trvání v podstatném ((Sochy, kresby, obrazy))
  2005   Michal Kalhous: Fotografie
  2005   Miroslav Koval, Studio 6.15, Zlín (Zlín)
  2005   Monika Immrová: Hmota, objem, tvar, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Pavel Mühlbauer: Kresby, obrazy, pastely, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2005   Svatopluk Otisk: Místo dotýkané, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Tomáš Lampar: V souznění s okamžikem
  2005   Tomáš Měšťánek: Malba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Dalibor Smutný: Mezzotinta
  2006   Jan Klimeš: Stromy, racci, bouře, ploty
  2006   Jan Vičar: Grafické obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Jana Budíková: Ohlédání
  2006   Michal Navrátil: V tichu měkké geometrie
  2006   Milena Valušková: Krajina nepoznaná
  2006   Oldřich Smutný: České krajiny a francouzské květiny
  2006   Pavel Hošek: Objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Petr Veselý: Pokoje, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Petr Zinke: Oči vlčí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Tomáš Laub: Viděl jsem
  2006   Tomáš Švéda: V záři barev, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Adéla Bébarová: Prolínání
  2007   Aleš Kauer: City? (Nové kresby a leporela), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jan Herynek: Okamžiky (Manipulovaná fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jaroslav Lampar: Radosti života, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jiří Seifert: V kameni i v kresbě, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Lubomír Janečka: Kresby z pouště
  2007   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem (Fotografie / 1996-2006), 2003/12.číslo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Pavel Herynek: Metanoia 2001 - 2007 (Kresby, ultranízké reliéfy a modulátory)
  2007   Pavel Skrott: Krajina v černé, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Věra Kovářová: Krasohled, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  2008   Anna Zych: Jadrná malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Fotografie z ateliéru 193, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Jana Budíková (Věnováno mému dědu Josefu Graulichovi), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2008   Jarmila Janůjová: Souznění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Jaromír Novotný: Pozorovatelna, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Josef Šafařík: Horizont, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Milan Sklenář: Zdi (Barevná fotografie)
  2008   Otakar Hudeček: Čarostřelcova věž, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Otto Bébar: Řeč očí (Výběr prací z let 2004-2008)
  2008   Pavla Aubrechtová: Koláže, asambláže, kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2008   Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Anežka Kovalová: Nadosah ruky (Malba a kresba), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2009   Eva Brodská: Odpoutání (Gobelíny), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   František Hubatka: Bouřky nad Kraví horou (Malba / 2007 - 2008)
  2009   Hana Rysová: Paměť kamene, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Jan Krtička: Esterce (Prostorová instalace), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Jaroslav Prokop: Krajiny (Letecké a pouštní fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Jaroslav Pulicar: Cestou (Fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Jiří Sozanský: Outsideři (grafika), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Josef Žáček: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Oldřich Šembera: Přírodou (fotomalba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Pavel Hayek: Obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Pavel Sukdolák: Barevný lept, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Rostislav Valušek: Vrypy důvěrné (rydlem a slovem), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Alena Bílková: Prameny světla (Barevná grafika)
  2010   Dušan Urbaník: Jedním tahem (Kresby přírodninou), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Inge Kosková: Kresby tuší, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jan Naš: Dřevěné plastiky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jana Bébarová: Keramika a porcelán, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy (k nedožitým pětaosmdesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jiří Ptáček: Příběhy krajiny (malba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jiří Voves: Z cyklu paměti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Lubomír Dostál: Obrazy a sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Zdena Strobachová: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Jan Slovák: Nejistá chůze, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Jiří Brodský: Nic na odiv (Malba a objekty), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Jitka Chrištofová: Les (Akvatinta, pastel, akvarel), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Leona Křížová: Ve ztišení (Kresby tužkou a pastelem), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe (Věnováno obětem útoku z 11. září 2001), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Marta Hošková: Od středu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Michael Bílek: Krásné duše, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Oldřich Tichý: Ten oka mžik, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Pavel Besta: 1 + 23 malých formátů, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Tomáš Herynek: Bytosti blízkého druhu II, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Tomáš Janíček: Krajiny vnitřní a vnější, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Daniel Balabán: Další zastavení (Obrazy z několika posledních let), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Jan Adamec: Hráči, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená a vodou chlazená, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Jaroslav Lampar: Zahrady a ráje, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2012   Luděk Míšek: V zajetí kruhu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Martin Čada: Kreslené krajiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Martina Novotná: Zářivá malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Oldřich Šembera: OL - 03 - 12, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Olga Karlíková: Díkůvzdání (Obrazy a kresby), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Robin Kaloč: Chrám duše (Malba a grafika), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Roman Panáček: Sudetenland, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Štěpán Vrbický: Časoprostor věcí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Zdeněk Matyáš: Zemitá síla malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Daniela Mikulášková: Od červené k černé niti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Hana Kohlová: Tušová kresba a enkaustika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Ilona Chválová: Z mé zahrady (Malba na ručním papíře), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Jan Křížek: Praznaky (Kresby ze sbírek GMU v Roudnici nad Labem), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Karel Lepík: Proměny duhy (malba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Marie Kodovská: Jas v duši (Malba a kresba z pozůstalosti), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Miroslav Novotný: Retrospektiva (k autorovým sedmdesátinám a osmnáctému ročníku Blues Alive), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Patrik Hábl: V posvátnu malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Petr Čermáček: Grafika a malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Petr Kunčík: Něco bylo ve tmě, co nebylo vidět, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   René Hábl: Meta-poloha malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Zdeněk Macháček: Noc a den, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Anežka Kovalová: Do ticha malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   David Bartoň: Krajiny viděné, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Dušan Chládek ml.: Stopy (2011-2013), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Igor Malijevský: Fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Jana Krejzová
  2014   Ludmila Padrtová: Radosti z malby (Znovu po padesáti letech), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Miloslav Hejný: Černý herbář - Zingiber (zázvor), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Miroslav Koval: Kresby a průsvity, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Mojmír Preclík: Sochy a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Nikola Čulík: Vnitřnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Petr Vacík: Jiskry vzájemnosti - fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Petr Válek: Nové obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Štěpán Koval: Mechorosty (makrofotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Tomáš Lampar: Kresby a enkaustiky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Anna Vančátová: V radosti z malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Ivana Kubová: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Jaroslav Diviš: Já v mikrosvětě, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Jindřich Buxbaum: Chasidé v Mikulově a Londýně, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Jiří Jílek: Práce ze čtyřicátých až šedesátých let k nedožitým devadesátinám, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Lenka Falušiová: Duch místa, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Lubomír Janečka: Bronzy a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Michael Třeštík: Pastelem i akrylem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Miroslava Zychová 2015, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
  2015   Otakar Zemina: Malby, kresby, loutky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Viktor Kolář: Canada 1968 - 73 (Černobílá fotografie)
  2015   Vladana Hajnová: Objekty, grafiky, kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Adam Dostál: Ikony přírody, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Alva Hajn: Mezi hlínou a mraky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Dalibor Bednář: Se Sudkem za zády, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Dushan: Mapy myšlenek, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Ei - Krajiny býků, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Jan Kadubec: Malba a barevné sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Jindřich Štreit: Hledání domova (K sedmdesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Marta Kolářová: Opuštěná scéna, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Miroslav Wagner: Archiv & nové práce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Pavel Preisner: Kresby - Kroměříž - 2015, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Václav Matějíček: Malba a grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Barbora Mališová: V radosti z malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Eliška Jakubíčková: Bělostná perletí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Jakub Lipavský: Sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Jana Kasalová: Dopisy odjinud, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Jiří Kosík. Malíř a básník, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Kateřina Barabášová: Jiskřivé příběhy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Markéta Kuxová: Zahrady ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Matěj Lipavský: Barevná louže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Míla Kinkal: Dveře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2017   Petr Válek: Naboso lesem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Antonín Kroča: Prstová malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Inge Kosková: Kresby, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2018   Jan Burian: Ostrovy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jan Hendrych: Kresby a sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jana Švábová: Pastely a akvarely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jitka P. Nesnídalová: Blues in mind, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Michal Navrátil: Vlastním tempem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Olga Hejná: Ilustrace, koláže, muchláže a knížky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Petr Hejný: Malby, kresby, sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Petr Štěpán: Uvidět hudbu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Anna Zemánková: Květy zahrad neviditelných, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Dagmar Havlíčková: Psané kresby / modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Eva Vápenková: Finis terrae, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Jana Budíková: Houštiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Jiří Kubový: Volně v prostoru, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Pavel Holeka: Básně psané papírem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Pavel Konečný: Ohlédnutí (K sedmdesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Radka Bodzewicz: Oáza štěstí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Zbyněk Semerák: Vysněný svět, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Hana Puchová: V čiré radosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Jaromír Šimkůj: V prostoru, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Jiří Krtička: Do ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Marie Kapounová: Střídmé doteky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Miroslava Ptáčková: V krajině světla, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Vladimír Říha: Skrytá malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Zuzana L. Malénková: Paměť míst a věcí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Jiří Štourač: V bezčasí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Karolína Klimešová: V živelnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Kristýna Šormová: Elementy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy II, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Ludmila Jandová: V pospolitosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Michaela Maupicová: V podvojnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Pavel Preisner: Bdělé snění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Šimon Brejcha: Druhá kůže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Věra Nováková: Kresba a malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Josef Divín: Skleněné krajiny, objekty, kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Kateřina Černá: Obraz a text, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Marie Ladrová: Nebe / Země!, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Marie Molová: Znaky znamení, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Milivoj Husák: Tmou ke světlu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Pavel Skrott: Plaché světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Petra Malinová: Rostlinám, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Václav Rožánek: V kráse syrovosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2023   Jana Budíková, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  nedat   Jiří Jílek: Svědectví osamělé cesty
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Spolek olomouckých výtvarníků (1998), Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  1998   Zdenka Ranná - akvarely, Emanuel Ranný - grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby
  1999   Anežka a Miroslav Kovalovi: Řád přirozeného světa, Kresby
  2000   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Eva a Vladimír Míčkovi: Prorůstání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa, Rytmy a řád
  2005   Deset let Blues Alive (Fotografie)
  2006   Malé radosti Pavla a Dany Konečných (Výběr prací deseti autorů ze sbírky Art Brut)
  2007   Barbora Blahutová, František Svátek: Kolážové a vodní objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   David a Tomáš Medkovi: Repetitivní struktury, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Jana Kučová, Kateřina Jančářová: Plasty a plástve, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Ohlédnutí za Blues Alive, fotografie k XV. ročníku hudebního festivalu (Ivan Prokop, Martin Siebert, Tomáš Turek), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   XX. výročí festivalu Blues Alive Šumperk, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Anežka a Miroslav Kovalovi: Obrazy, kresby, průsvity, Městské muzeum, Krnov (Bruntál)
  2017   Bronislava Šnajdrová, Daniela Mikulášková: Spolu, Obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Kolářovi, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Petr Šmaha: Opřenost (Milanu Křížovi / 1945-2016), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Roman Karel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Sculpture art sympozium Opava (I. ročník 29,7.2019-10.8.2019, Raabův mlýn, Hlavnice), Libor Hřivnáč, Holasovice (Opava)
  2020   Alena Vršanská: Krajinou bez konce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Hana Rysová, Pavel Herynek: Světlem a tuší, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Anežka a Miroslav Kovalovi: Malba, kresba, fotografie, Městská kulturní zařízení Hranice, p.o., Hranice (Přerov)
  2021   Pavel Rajdl: Vlídné světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Zabývat se ohroženou skutečností..., Marie Blabolilová: Nová grafika 1990 - 1996
  1996   Zdá se, jako by se čistě výtvarná řeč vyčerpala. ..., Miloš Cvach: Mezi vůlí a náhodou
  1996/10   Pozvání do galerie (Dvě výstavy pražských autorek dvou generací), Kulturní život Šumperka, 38.ročník, 10.číslo, 20
  1997   Kratina představil objekty a monotypy, Mladá fronta Dnes, 3-3
  1997   Pavla Mühlbauera na škole už nepamatuji..., Pavel Mühlbauer: Barevné kresby
  1998   „Umění je abstrakce,“ říká v jednom ze svých textů..., Jan Jemelka: Vitráže
  1998   Dříve než sochařem, byl Jiří Jílek...
  1998   Jiřímu Johnovi k nedožitým pětasedmdesátinám, Jiří John: Grafika
  1998   Uhlové kresby Anežky Kovalové, Anežka Kovalová: Uhlové kresby
  1998   Živit se výhradně výtvarnou prací je výsadou..., Ladislav Daněk: Malba a kresba
  1999   Hůlova Kresba skalpelem přináší napětí, Region
  1999   Jiří Hůla - Kresba skalpelem, periodikum
  1999   Kdo má za cíl krásu, dosáhne jen líbivosti,..., Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady
  1999   Mezi obrazem a slovem, Jiří Hůla: Kresba skalpelem
  1999   Snad až živočišná duše krajiny..., František Hodonský: Barevné dřevořezy
  1999   V průběhu vývoje se v tvorbě Josefa Hampla vystřídalo..., Josef Hampl: Šité koláže
  1999   Vizuální básník Jiří Hůla představil své kresby skalpelem, Moravský sever
  1999   Vystavený soubor cyklů grafických listů..., Jana Jemelková: Nahoře a dole
  2000   Dvojjedinost práce Jiřího Jílka, Jiří Jílek: Sochy Muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby
  2000   Na rozdíl od předchozí recenze..., Hana Hamplová: Cesta k harmonii
  2000   Ostych mi zabránil vydat se do Petrkova v čase,..., Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha
  2000   Pan Jiří Mrázek to podstatné..., Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97
  2001   Jílkova galerie láká tentokrát na fotografie, Moravský sever, 6-6
  2001   Síla Divišova pohledu ze dna, Alén Karel Diviš: Kresby uhlem
  2001   Uhlové kresby Aléna Diviše (1900-1956), Kulturní život Šumperka
  2002   Hmotný stín i prostor a čas, Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
  2002   Hmotný stín i prostor a čas, Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
  2002   Vladimír Janoušek (1922-1986) - Kresby a Obrysové sochy, Antonín Kroča (1945) - Malba, Kulturní život Šumperka
  2003   Co zbývá po člověku když odejde..., Klid i nepokoj malby Jaroslava Uiberlaye
  2003   Malíř Jaroslav Uiberlay, Klid i nepokoj malby Jaroslava Uiberlaye
  2004   Člověka posílí překážka, kterou..., Pavla Francová: Pastely
  2004   Jako na počátku roku dva grafici..., Radim Hanke: Tvar mého ticha
  2004   Má-li Jílkova galerie svoje vzory,…, Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška
  2004   Moje fotografování, Miroslav Koval: Záznamy (kresby a fotografie)
  2004   Nejstarší z třígenerační malířské rodiny..., František Šnajdr: Cesty skutečné i vysněné
  2004   Výběr z výtvarné sbírky Jaroslava Krbůška, Kulturní život Šumperka
  2004   Znám Pavla Rudolfa už řadu let..., Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem
  2005   Není nic..., Revolver Revue, 72-81
  2005   Pavla Mühlbauera na škole už nepamatuji..., Pavel Mühlbauer: Kresby, obrazy, pastely
  2006   O Petru Veselém napsali zasvěceně jiní. ..., Petr Veselý: Pokoje
  2007   Mnohovrstevnatá práce Pavla Herynka..., Pavel Herynek: Metanoia 2001 - 2007
  2007   Tři otázky Pavlu Herynkovi, Pavel Herynek: Metanoia 2001 - 2007
  2008   Fotografem starší vrstvy střední generace,..., Fotografie z ateliéru 193
  2008   Svaťa Klimeš není pekelník ani kovář,..., Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby
  2008   Volba i úděl, Revolver Revue, 174-783
  2008   Vrství se obraz na obraz..., Jana Budíková
  2009   Hutná a naléhavá je malba Josefa Žáčka..., Josef Žáček: Malba
  2009   Jestliže minulá výstava celá převážně..., František Hubatka: Bouřky nad Kraví horou
  2009   O Pavlu Hayekovi psali jiní..., Pavel Hayek: Obrazy
  2009   Prohlížeje černobílé snímky Jaroslava Pulicara..., Jaroslav Pulicar: Cestou
  2009   Široký záběr fotografa Jaroslava Prokopa..., Jaroslav Prokop: Krajiny
  2009   Známe se krátce, ale..., Hana Rysová: Paměť kamene
  2010   Další, už šestnáctý ročník..., Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy
  2010   Hledání pramenů naděje ve studánkách ryzí čistoty duše..., Alena Bílková: Prameny světla
  2010   Hledání pramenů naděje ve studánkách...
  2010   Jako malý kluk z průmyslového Kladenska..., Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba
  2010   Jan Naš si se dřevem dobře rozumí..., Jan Naš: Dřevěné plastiky
  2010   Kresbami, ale především až staromistrovsky laděnými lepty..., Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba
  2010   Kresby Inge Koskové patří..., Inge Kosková: Kresby tuší
  2010   Partitury archeologie paměti, Jiří Voves: Z cyklu paměti
  2010   Podstatné je všude nadosah..., Dušan Urbaník: Jedním tahem
  2010   Prohlížím si katalogy obrazů..., Jiří Ptáček: Příběhy krajiny
  2011   Kresby sochaře Lubomíra Janečky..., Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe
  2011   Malíř je vždycky sám ponořený do procesu...
  2011   Prožili jsme v rozdílné době..., Oldřich Tichý: Ten oka mžik
  2011   Zaujatá a někdy snad i dobrodružná pouť..., Tomáš Janíček: Krajiny vnitřní a vnější
  2012   Málo je sochařů - figuralistů..., Michael Bílek: Krásné duše
  2012   Martin Čada patří k další generační vrstvě..., Martin Čada: Kreslené krajiny
  2012   Sochař Luděk Míšek z Chrástu u Plzně..., Luděk Míšek: V zajetí kruhu
  2012   Už i svými slovy Jana potvrzuje..., Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená a vodou chlazená
  2013   K dvanácti výstavám roku..., Miroslav Novotný: Retrospektiva
  2013   Malovat dá se vším..., Daniela Mikulášková: Od červené k černé niti
  2013   Patrik Hábl je svou vyhraněností nepřehlédnutelný..., Patrik Hábl: V posvátnu malby
  2013   Podivuhodný kreslíř Karel Havlíček..., Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci
  2013   Slovenčíkův duchovní žák..., Zdeněk Macháček: Noc a den
  2014   Anežčina malba spočívá v ladění..., Anežka Kovalová: Do ticha malby
  2014   Jestliže je Dušan Chládek v kresbě..., Nikola Čulík: Vnitřnosti
  2014   Mojmír Preclík patřil..., Mojmír Preclík: Sochy a kresby
  2014   Petr Vacík od dětství fotografuje..., Petr Vacík: Jiskry vzájemnosti - fotografie
  2014   Připomínat v Šumperku Petra Válka..., Petr Válek: Nové obrazy
  2014   U zrodu mých raných kreseb..., Miroslav Koval: Kresby a průsvity
  2015   Dokonalý šerosvit (tady snad ze tmy rodící se světlo)..., Lenka Falušiová: Duch místa
  2015   Michael se vyjadřuje převážně slovem..., Michael Třeštík: Pastelem i akrylem
  2015   Pátá šumperská výstava Lubomíra Janečky..., Lubomír Janečka: Bronzy a kresby
  2016   Břteznový autor se skrývá za pseudonymem..., Dushan: Mapy myšlenek
  2016   Eva Konstantinidu krajiny býků snad rodí..., Ei - Krajiny býků
  2016   Jan Kadubec je dalším z divoce tryskajících gejzírů..., Jan Kadubec: Malba a barevné sochy
  2016   Marta Kolářová přirozeně souznívá..., Marta Kolářová: Opuštěná scéna
  2016   Pro Miroslava Wagnera je od počátku..., Miroslav Wagner: Archiv & nové práce
  2016   Vladimír Véla se tu prvně představil..., Vladimír Véla: Vzhůru srdce
  2017   Až provokativně zneklidňující deníkové soubory..., Kateřina Barabášová: Jiskřivé příběhy
  2017   Broňa a Daniela, kamarádky ze studií..., Bronislava Šnajdrová, Daniela Mikulášková: Spolu, Obrazy
  2017   Jakub je tu po pěti letech..., Jakub Lipavský: Sochy
  2017   Jana Kasalová si zachovává odstup..., Jana Kasalová: Dopisy odjinud
  2017   Jestli Markétě Kuxové stačí tužka...
  2017   Jestli Markétě Kuxové stačí..., Eliška Jakubíčková: Bělostná perletí
  2017   Letošní rok zahájil Jiří Kosík a Petr Válek..., Petr Válek: Naboso lesem
  2017   Matěj Lipavský maluje co má nejraději..., Matěj Lipavský: Barevná louže
  2017   Samorostlý malíř a mile poťouchlý básník..., Jiří Kosík. Malíř a básník
  2017   Tak jako Matěj Lipavský, maluje i Barbora Mališová..., Barbora Mališová: V radosti z malby
  2017   Zahrada ponořená ve svém blahoslavenství..., Markéta Kuxová: Zahrady ticha
  2017   Známe se přes čtyřicet let..., Míla Kinkal: Dveře
  2018   Červnová výstava je skromným nahlédnutím..., Jan Hendrych: Kresby a sochy
  2018   Jitka Nesnídalová kreslí od dětství..., Jitka P. Nesnídalová: Blues in mind
  2018   Kromě upřímného zájmu a přízně..., Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie
  2018   Michal nespěchá, maluje vlastním tempem..., Michal Navrátil: Vlastním tempem
  2018   Peter Štěpán je letos první ze dvou..., Petr Štěpán: Uvidět hudbu
  2018   Sochy tesané, kreslené a malované, Petr Hejný: Malby, kresby, sochy
  2018   Tak jako v případě..., Jan Burian: Ostrovy
  2018   Tonda Kroča maluje většinou jen rukama..., Antonín Kroča: Prstová malba
  2018   V letních měsících hostí galerie..., Olga Hejná: Ilustrace, koláže, muchláže a knížky
  2018   V srpnu roku 2014 galerie hostila..., Jana Švábová: Pastely a akvarely
  2019   Dagmar Havlíčková své kresby píše..., Dagmar Havlíčková: Psané kresby / modlitby
  2019   Jestli je předchozí výstava..., Eva Vápenková: Finis terrae
  2019   Kromě poznámky na okraj..., Pavel Konečný: Ohlédnutí
  2019   O divotvorné malířce Anně Zemánkové už bylo řečeno tolik..., Anna Zemánková: Květy zahrad neviditelných
  2019   Paní Irena maluje i olejem..., Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem
  2019   Petrovy obrazy prostoupené soucitem..., Petr Šmaha: Opřenost
  2019   Rok 2019 uzavírá v Šumperku narozená..., Radka Bodzewicz: Oáza štěstí
  2019   Roman je v galerii po sedmi letech..., Roman Karel: Malba
  2019   V houštinách paměti splývá sen se skutečností..., Jana Budíková: Houštiny
  2019   V životě bezbranný a mezi lidmi až bezradný..., Zbyněk Semerák: Vysněný svět
  2019   Známe se od roku 1994..., Jiří Kubový: Volně v prostoru
  2020   „...mluvil bych především o potřebě...“, Marie Kapounová: Střídmé doteky
  2020   Alena Vršanská, v galerii v průběhu minulých pěti let..., Alena Vršanská: Krajinou bez konce
  2020   Na autora výstavy Víta Cimburu..., Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie
  2020   Petr Veselý tu naposledy vystavoval..., Jaromír Šimkůj: V prostoru
  2020   Původní záměr vystavit spolu..., Hana Rysová, Pavel Herynek: Světlem a tuší
  2020   Sklářka Miroslava Ptáčková od počátku nalézá..., Miroslava Ptáčková: V krajině světla
  2020   Snad by stačilo napsat..., Hana Puchová: V čiré radosti
  2020   Snad všechny námětové okruhy kreseb a grafik..., Zuzana L. Malénková: Paměť míst a věcí
  2020   Vladimír Říha, už na výtvarce nepřehlédnutelný..., Vladimír Říha: Skrytá malba
  2021   Členění plochy jemně narušenou skladbou..., Michaela Maupicová: V podvojnosti
  2021   Jiří Štourač patří k malířům..., Jiří Štourač: V bezčasí
  2021   Neumím si představit větší propast..., Karolína Klimešová: V živelnosti
  2021   O pověstné dvojici Pavlu Brázdovi a Věře Novákové..., Věra Nováková: Kresba a malba
  2021   Podobě jako Šárka Hrouzková může být Luděk Vojtěchovský..., Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy II
  2021   Šimona Brejchu jsem si zařadil k těm..., Šimon Brejcha: Druhá kůže
  2021   Téma pospolitosti a jeho významu..., Ludmila Jandová: V pospolitosti
  2021   V životě i práci Pavla Rajdla..., Pavel Rajdl: Vlídné světlo
  2022   Marie Molová se do galerie vrací..., Marie Molová: Znaky znamení
  2022   Petra Malinová patří k těm..., Petra Malinová: Rostlinám
  2022   Po lednovém Pavlu Skrottovi..., Josef Divín: Skleněné krajiny, objekty, kresby
  2022   Rovnocenná výpověď malbou a slovem básně..., Kateřina Černá: Obraz a text
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Jiři Šigut: Fotozáznamy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Robert Hliněnský: Samomluvy se světlem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Martin Kolář: Dekory zlaté, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Eva Brodská: Odpoutání (Gobelíny), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Inge Kosková: Kresby tuší, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
  2010   Petr Válek: Pro lásku Boží (Kresby, malby, objekty), Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  2011   Josef Černý: Ohlédnutí (malba, kresba a grafika), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Václav Fiala: Prostor a tvar, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/09   Revolver Revue (60/2005), 60.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2008/09   Revolver Revue (72/2008), 72.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Miroslav Koval (Samostatné výstavy)
  nedat   Galerie Jiřího Jílka - Šumperk (vznik, dosavadní výstavy, chystané výstavy, plány), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Na rozdíl od minulé výstavy...
  1997   Radoslav Kratina: Pavel a Jan Herynkovi

Miroslav Koval

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jiří Jílek: Výbor z díla, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
  1993   Jiří Jílek, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1995   Dalibor Chatrný: Kresby tužkou 1994 - 95
  1995   Jiří Janda: Portrét kamene, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1995   Morgan O'Hara: Pohyb člověka jako výtvarné téma, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Inge Kosková: Kresby z posledních let, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Libor Teplý: Tma a světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Pavla Aubrechtová: Koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Petr Kvíčala: Svátek ornamentu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Věra Janoušková: Smalty a koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1996   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Adriena Šimotová: Prchavost v trvání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   František Dvořák: Barevné koláže a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Marie Molová: Kolážové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Michal Ranný: Kresby
  1997   Miroslava Zychová: Umělá příroda, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Pavel Mühlbauer: Barevné kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Sophie Curtil: Pastely 1993 - 1997, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Zdenek Hůla: Sochy - objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Anežka Kovalová: Uhlové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jan Jemelka: Vitráže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří Jílek: Malba z let 1953 - 1972, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří John: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří Lindovský: Zátiší (Starší práce na papíře - nové v umělé hmotě), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Ladislav Daněk: Malba a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Michael Třeštík: Barevné xerofotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Miroslav Šnajdr: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Dušan Chládek: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   František Kyncl: Monostruktury, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Ivan Ouhel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Jana Jemelková: Nahoře a dole
  1999   Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Jiří Hůla: Kresba skalpelem
  1999   Jiří Jílek: Krajině zpěvu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Jiří Schmidt: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Josef Hampl: Šité koláže ((Šumperk)), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Dana Chatrná: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Hana Hamplová: Cesta k harmonii, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Jiří Jílek: Sochy Muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Josef Čapek: Velikost malých kreseb, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Karel Adamus: Vizuální poezie / Práce z let 1983 - 2000, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Libor Jaroš: Rezivění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Ludvík Kundera: Mnoho nocí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Miroslav Šnajdr mladší: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2000   Zbyněk Semerák: Malba a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem
  2001   Jana Kremanová: Golem (serigrafie, kresby, pastely, koláže), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Jarmila Janůjová: Barevné dřevořezy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Jiří Jílek: Svědectví osamělé cesty
  2001   Lubomír Janečka: Střepy, kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Miloslav Jemelka: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Petr Jochmann: Kresby (- interní bestiář - jeskyňka vitana - živočich -), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Petr Šmaha: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Petr Zinke: Obrysy (Fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Slavoj Kovařík: Dvojí krajina, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby
  2001   Vladimír Boudník: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Antonín Kroča: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Bronislava Šnajdrová: Jelenovy lesní zprávy (Malba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jaroslav J. Alt: Sedm slov a drobná zranění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jiří Hynek Kocman: Autorské ruční papíry / autorské knihy
  2002   Jiří Mědílek: Krajiny / kresby a pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Jiří Šigut: Fotozáznamy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Pavel Preisner: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Věra Kovářová: Vesele / Barevné litografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Vladimír Janoušek: Kresby a obrysové sochy
  2003   Jan Hísek: K obrazu (Grafika / malba / kresba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jiří Bednář: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace - modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Julie Svobodová: Monotypy - enkaustika - olej, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Klid i nepokoj malby Jaroslava Uiberlaye, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Libor Stavjaník: Výběr z archivu (Fotografie z let 1990 - 2002), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Martin Zet: Déšť v zahradě (Kresebné záznamy deštěm), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Vladimír Holub 1912 - 1995: Koláže - kresby - objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Jan Raba: Věci a místa ((fotografie)), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Jindřich Zeithamml: Tušení neměnné měnitelnosti
  2004   Jiří Samek: Linoryt z hloubky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Marie Filippovová: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Martin Kuriš: Magda, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Pavel Petr: Krajina pro J. C. (malba, práce na papíře), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Pavel Rudolf: Kresby tuší a akrylem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Pavla Francová: Pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Jaromír Zemina: Staré kresby
  2005   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy (K nedožitým osmdesátinám)
  2005   Marius Kotrba: Trvání v podstatném ((Sochy, kresby, obrazy))
  2005   Michal Kalhous: Fotografie
  2005   Tomáš Lampar: V souznění s okamžikem
  2006   Jan Vičar: Grafické obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Jana Budíková: Ohlédání
  2006   Pavel Hošek: Objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Petr Veselý: Pokoje, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Petr Zinke: Oči vlčí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jan Herynek: Okamžiky (Manipulovaná fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jaroslav Lampar: Radosti života, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem (Fotografie / 1996-2006), 2003/12.číslo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Pavel Skrott: Krajina v černé, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Fotografie z ateliéru 193, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Jarmila Janůjová: Souznění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Jaroslav Prokop: Krajiny (Letecké a pouštní fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Pavel Hayek: Obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Alena Bílková: Prameny světla (Barevná grafika)
  2010   Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy (k nedožitým pětaosmdesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jiří Ptáček: Příběhy krajiny (malba), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Jiří Voves: Z cyklu paměti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2010   Karel Brabec 1928 - 2001: Grafika a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe (Věnováno obětem útoku z 11. září 2001), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Tomáš Herynek: Bytosti blízkého druhu II, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2011   Tomáš Janíček: Krajiny vnitřní a vnější, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2012   Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená a vodou chlazená, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Daniela Mikulášková: Od červené k černé niti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Karel Havlíček 1907-1988: Děti noci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2013   Zdeněk Macháček: Noc a den, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Mojmír Preclík: Sochy a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Nikola Čulík: Vnitřnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2014   Petr Válek: Nové obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Lenka Falušiová: Duch místa, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Lubomír Janečka: Bronzy a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Michael Třeštík: Pastelem i akrylem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2015   Viktor Kolář: Canada 1968 - 73 (Černobílá fotografie)
  2016   Dushan: Mapy myšlenek, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Ei - Krajiny býků, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Jan Kadubec: Malba a barevné sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Marta Kolářová: Opuštěná scéna, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Miroslav Wagner: Archiv & nové práce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Václav Matějíček: Malba a grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2016   Vladimír Véla: Vzhůru srdce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Barbora Mališová: V radosti z malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Eliška Jakubíčková: Bělostná perletí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Jakub Lipavský: Sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Jiří Kosík. Malíř a básník, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Kateřina Barabášová: Jiskřivé příběhy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Markéta Kuxová: Zahrady ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Míla Kinkal: Dveře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2017   Petr Válek: Naboso lesem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Antonín Kroča: Prstová malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jan Burian: Ostrovy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jan Hendrych: Kresby a sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jana Švábová: Pastely a akvarely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jitka P. Nesnídalová: Blues in mind, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Michal Navrátil: Vlastním tempem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Olga Hejná: Ilustrace, koláže, muchláže a knížky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Petr Hejný: Malby, kresby, sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Petr Štěpán: Uvidět hudbu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Anna Zemánková: Květy zahrad neviditelných, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Dagmar Havlíčková: Psané kresby / modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Eva Vápenková: Finis terrae, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Jana Budíková: Houštiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Jiří Kubový: Volně v prostoru, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Pavel Konečný: Ohlédnutí (K sedmdesátinám), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Radka Bodzewicz: Oáza štěstí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Zbyněk Semerák: Vysněný svět, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Hana Puchová: V čiré radosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Jaromír Šimkůj: V prostoru, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Marie Kapounová: Střídmé doteky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Vladimír Říha: Skrytá malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Zuzana L. Malénková: Paměť míst a věcí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Jiří Štourač: V bezčasí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Karolína Klimešová: V živelnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Kristýna Šormová: Elementy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy II, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Ludmila Jandová: V pospolitosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Michaela Maupicová: V podvojnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Šimon Brejcha: Druhá kůže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Věra Nováková: Kresba a malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Kateřina Černá: Obraz a text, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Marie Molová: Znaky znamení, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Pavel Skrott: Plaché světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2022   Petra Malinová: Rostlinám, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  nedat   Jiří Jílek: Svědectví osamělé cesty
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Malby a objekty (Jana Tichotová - Jana Podzemná - Michaela Vlachová), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   SOŠ Památkové péče Šumperk (Studentské práce - školní rok 1997 - 1998), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Zdenka Ranná - akvarely, Emanuel Ranný - grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Jiří Janda / Tomáš Wurst: Užitá grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2001   Pour Félicié 1972 - 2002 (Adresát MUDr. Jaroslav Dostál), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Eva a Vladimír Míčkovi: Prorůstání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2008   Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Jaromír Zemina: Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2018   Kolářovi, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Petr Šmaha: Opřenost (Milanu Křížovi / 1945-2016), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Roman Karel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Alena Vršanská: Krajinou bez konce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2020   Hana Rysová, Pavel Herynek: Světlem a tuší, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2021   Pavel Rajdl: Vlídné světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1997   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1998   Jiří John: Grafika (34 listů z let 1961 - 1972), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  1999   Dušan Chládek: Kresby, Ateliér Jiřího Janečka, Praha
  2000   Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha (1892 - 1971), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2002   Ladislav Novák 1925 - 1999: Koláž, alchymáž, froasáž, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2003   Miloslav Moucha: Kresby a grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2004   Marie Filippovová: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Jaromír Zemina: Staré kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Jiří Jílek 1925 - 1981: Sochy, kresby, obrazy (K nedožitým osmdesátinám)
  2005   Marius Kotrba: Trvání v podstatném (Sochy, kresby, obrazy), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2005   Michal Kalhous: Fotografie
  2006   Jan Vičar: Grafické obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Jana Budíková: Ohlédání, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
  2006   Pavel Hošek: Objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Petr Veselý: Pokoje, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2006   Tomáš Švéda: V záři barev, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jan Herynek: Okamžiky (Manipulovaná fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Jaroslav Lampar: Radosti života, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Martin Kolář: Dekory zlaté, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2007   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem
  2007   Pavel Skrott: Krajina v černé, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Jan Krtička: Esterce (Prostorová instalace), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2009   Josef Žáček: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
  2019   Jana Budíková: Houštiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Galerie Jiřího Jílka ((klenutý výstavní prostor o podlahové ploše 80 m2 a stálá expozice sochaře Jiřího Jílka)), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Martin Kolář: Dekory zlaté, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Jiří Hůla: Kresba skalpelem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)

Miroslav Koval

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Anežka Kovalová: Kresby
  1997   Bohumír Komínek: Vzpomínky na budoucnost
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Marie Blabolilová, Anežka Kovalová, Miroslav Zychová
  1989   Sovinec 1986/88
  1994   Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Dům umění, Opava (Opava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Stýskání mé je vývěr vod, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Anežka Kovalová, Gramorevue, 15
  2008   Volba i úděl, Revolver Revue, 174-783
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Šašci
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008/09   Revolver Revue (72/2008), 72.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
reprodukční fotografie
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Černoch a lebka, Edgar Allan Poe: Zlatý Scarabeus
  2000   Karel Jaromír Erben: Polednice (Malá, hnědá, tváři divé/ pod plachetkou osoba), Karel Jaromír Erben: Polednice
  2000   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Na stěně nízké světničky/ byl obraz boží rodičky), Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
  2000   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Pěkná noc, jasná - v tu dobu/ vstávají mrtví ze hrobů), Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
  2000   Karel Jaromír Erben: Svatební košile (Hosté čekají, čeká kvas,/ a jako střela letí čas), Karel Jaromír Erben: Svatební Košile
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (A můj muž - bůh polituj!/ mokře chodí v suše), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (Dětská hlava bez tělíčka/ a tělíčko bez hlavy), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (Bíle jsem tebe oblíkala,/ v sukničku jako z vodních pěn (232 x 168)), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vodník (Bíle jsem tebe oblíkala,/ v sukničku jako z vodních pěn (234 x 169)), Karel Jaromír Erben: Vodník
  2000   Karel Jaromír Erben: Vrba (Padla těžce do potoka,/ zašuměla od hluboka), Karel Jaromír Erben: Vrba
  2000   Maškary, Maškary
  2000   Oběšená kočka, Oběšená kočka
  2000   Starý zákon: Daniel V/5 (Mene mene tekel ufarsin), Daniel V/5 (Mene mene tekel ufarsin)
  2000   Sudička, Sudička
  2000   Zazděná, Edgar Allan Poe
  2000   Zazděná s kočkou, Edgar Allan Poe: Černý kocour

Miroslav Koval

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/03/08 - 1993/03/15   Jiří Jílek: Sochy, výstava pro Václava Havla, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1993/09/08 - 1993/09/20   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1993/09/22 - 1993/10/15   Milan Zimmermann: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1994/07/05 - 1994/08/28   Jiří Jílek: Rozšířený soubor prací, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1994/12/06 - 1995/01/29   Dagmar Koverdynská: Dřevěné reliéfy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1995/10/03 - 1995/10/12   Morgan O'Hara: Pohyb člověka jako výtvarné téma, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1995/11/28 - 1996/01/07   Jiří Janda: Portrét kamene, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/01/09 - 1996/02/11   Petr Kvíčala: Svátek ornamentu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/03/05 - 1996/03/31   Inge Kosková: Kresby z posledních let, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/04/02 - 1996/04/28   Pavla Aubrechtová: Koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/04/30 - 1996/05/26   Vladimír Gebauer: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/06/28 - 1996/07/28   Jiří Krtička: Od krajiny ke geometrické abstrakci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/07/30 - 1996/09/04   Jiří Jílek: Rozšířený soubor prací, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/09/06 - 1996/09/29   Miloš Cvach: Mezi vůlí a náhodou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/10/01 - 1996/10/27   Marie Blabolilová: Nová grafika 1990-1996, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/10/29 - 1996/12/01   Věra Janoušková: Smalty a koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/12/02 - 1997/01/05   Libor Teplý: Tma a světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/02/04 - 1997/03/09   Pavel Mühlbauer: Barevné kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/03/11 - 1997/03/30   Zdenek Hůla: Sochy - objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/04/01 - 1997/04/27   Marie Molová: Svět jako zrcadlo vnitřní situce člověka, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/06/03 - 1997/07/02   Radoslav Kratina: Monotypy, frotáže, sítotisky, objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/08/05 - 1997/08/31   František Dvořák: Barevné koláže a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/09/02 - 1997/09/28   Miroslava Zychová: Umělá příroda, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/10/07 - 1997/11/09   Adriena Šimotová: Prchavost v trvání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/10/09 - 1997/11/05   Oldřich Šembera: Přírodou, Mánes, Praha
1997/11/11 - 1997/12/05   Sophie Curtil: Pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/01/06 - 1998/02/01   Miroslav Koval: Malba - fotografie - kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/02/03 - 1998/03/01   Michael Třeštík: Barevé xerofotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/03/31 - 1998/04/26   Jan Jemelka: Vitráže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/06/02 - 1998/06/28   Miroslav Šnajdr: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/07/28 - 1998/09/06   Jiří Jílek: Malba z let 1953 - 1972, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/09/08 - 1998/10/04   Jiří Lindovský: Zátiší, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/10/06 - 1998/11/01   Jiří John: Grafika. 34 listů z let 1961 - 1972, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/11/03 - 1998/11/29   Ladislav Daněk: Malba a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/12/01 - 1999/01/03   Anežka Kovalová: Uhlové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/02/02 - 1999/02/28   Jiří Hůla: Kresba skalpelem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/04/06 - 1999/05/07   Petr Jindra: Bílý obraz skutečnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/05/10 - 1999/05/16   Jiří Jílek: Krajině zpěvu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/06/08 - 1999/07/04   Jiří Schmidt: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/07/07 - 1999/08/01   Jaroslav Dostál: Nebe - pole - zahrady, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/08/03 - 1999/08/29   Josef Hampl: Šité koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/09/28 - 1999/10/24   Ivan Ouhel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/10/27 - 1999/11/19   Dušan Chládek: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/12/01 - 2000/01/02   Petr Jochmann: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/01/05 - 2000/01/30   Libor Jaroš: Rezivění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/02/02 - 2000/02/27   Daisy Mrázková: Perokresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/03/01 - 2000/04/02   Jiří Mrázek: Práce na papíře / 1992-96, Rekonvalinky / 1996-97, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/04/03 - 2000/04/30   Karel Adamus: Vizuální poezie (práce z let 1983-2000), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/05/31 - 2000/06/25   Jiří Jílek: Sochy muzea umění Olomouc, Triptych Pomony, Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/06/28 - 2000/07/30   Dana Chatrná: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/08/02 - 2000/09/03   Hana Hamplová: Cesta k harmonii (Barevné fotografie), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/09/08 - 2000/10/01   Ludvík Kundera: Mnoho nocí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/10/04 - 2000/11/05   Bohuslav Reynek: Grafik a básník ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/11/08 - 2000/12/03   Miroslav Šnajdr mladší: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/12/06 - 2001/01/07   Zbyněk Semerák: Malba a kresba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/02/07 - 2001/03/04   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/03/07 - 2001/04/01   Petr Zinke: Obrysy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/04/04 - 2001/04/29   Jarmila Janůjová: Barevné dřevořezy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/05/02 - 2001/05/27   Jana Kremanová: Golem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/05/30 - 2001/06/24   Petr Šmaha: Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/06/27 - 2001/07/29   Slavoj Kovařík: Dvojí krajina, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/08/01 - 2001/09/02   Miloslav Jemelka: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/09/05 - 2001/09/30   Alén Karel Diviš: Kresby uhlem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/10/03 - 2001/11/04   Lubomír Janečka: Střepy - kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2001/11/07 - 2001/12/02   Václav Stratil: Proměny a návraty nekonečné tušové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/01/09 - 2002/02/03   Ladislav Novák: Koláž, alchymáž, froasáž, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/02/06 - 2002/03/03   Jiří Šigut: Fotozáznamy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/03/06 - 2002/03/31   Jaroslav J. Alt: Sedm slov a drobná zranění, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/04/03 - 2002/04/28   Jiří Hynek Kocman: Autorské ruční papíry / autorské knihy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/05/29 - 2002/06/23   Antonín Kroča: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/06/26 - 2002/07/28   Jiří Mědílek: Krajiny / Kresby a pastely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/09/04 - 2002/09/29   Věra Kovářová: Vesele / Barevné litografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/11/27 - 2003/01/05   Bronislava Šnajdrová: Jelenovy lesní zprávy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2003/04/02 - 2003/05/04   Libor Stavjaník: Výběr z archivu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/11/03 - 2004/11/28   Pavel Petr: Krajina pro J. C., Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/12/01 - 2005/01/02   Marie Filippovová: Kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2005/01/05 - 2005/01/30   Marius Kotrba: Trvání v podstatném (Sochy, kresby, obrazy), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2005/02/02 - 2005/02/27   Michal Kalhous: Fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2005/05/04 - 2005/05/29   Jaromír Zemina: Staré kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2005/08/03 - 2005/09/04   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2006/06/27 - 2006/07/30   Jan Vičar: Grafické obrazy, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2006/08/02 - 2006/09/03   Jana Budíková: Ohlédání, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2007/01/04 - 2007/02/04   Jan Klimeš: Stromy, racci, bouře, ploty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2007/03/07 - 2007/04/01   Pavel Skrott: Krajina v černé, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2007/04/04 - 2007/04/29   Martin Kolář: Dekory zlaté, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2007/08/01 - 2007/09/02   Martina Volvovičová: Toulky Maďarskem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2007/12/05 - 2008/01/06   Jaroslav Lampar: Radosti života, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/01/09 - 2008/02/03   Fotografie z ateliéru 193, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/04/02 - 2008/05/04   Jarmila Janůjová: Souznění. Malba a kresba na papíře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/07/02 - 2008/08/03   Milan Sklenář: Zdi. Barevná fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/09/03 - 2008/09/29   Svatopluk Klimeš: Propalované a kouřové kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2009/01/07 - 2009/02/01   Jan Krtička: Esterce - prostorová instalace, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2009/03/04 - 2009/03/29   Josef Žáček: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2009/08/05 - 2009/08/30   Jaroslav Prokop: Krajiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2009/09/02 - 2009/10/04   Hana Rysová: Paměť kamene. Fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2010/01/06 - 2010/01/31   Jiří Jílek: Sochy - kresby - obrazy. K nedožitým pětaosmdesátinám, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2010/07/07 - 2010/08/01   Jiří Ptáček: Příběhy krajiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2010/09/08 - 2010/10/03   Alena Bílková: Prameny světla, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2011/01/05 - 2011/01/30   Tomáš Janíček: Krajiny a vnitřní a vnější, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2011/06/01 - 2011/06/26   Jiří Brodský: Nic na odiv - malba a objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2011/09/14 - 2011/10/02   Lubomír Janečka: Bůh žehnej Americe, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2012/02/08 - 2012/03/04   Jana Krejzová: Hlína ohněm pálená a vodou chlazená, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2013/03/06 - 2013/03/31   Daniela Mikulášková: Od červené k černé niti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2013/04/03 - 2013/05/05   Karel Havlíček: Děti noci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2013/09/04 - 2013/09/29   Petr Čermáček: Grafika a malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2013/10/02 - 2013/11/03   Zdeněk Macháček: Noc a den, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2014/03/05 - 2014/03/30   Nikola Čulík: Vnitřnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2014/08/06 - 2014/08/31   Mojmír Preclík: Sochy a kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2015/05/06 - 2015/05/31   Viktor Kolář: Canada 1968 - 73, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2015/07/01 - 2015/08/02   Lenka Falušiová: Duch místa, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2015/08/05 - 2015/08/30   Michael Třeštík: Pastelem i akrylem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/03/02 - 2016/04/03   Dushan: Mapy myšlenek, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/04/06 - 2016/05/01   Marta Kolářová: Opuštěná scéna, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/06/01 - 2016/06/26   Václav Matějíček: Malba a grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/08/03 - 2016/09/04   Jan Kadubec: Malba a barevné sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/09/07 - 2016/10/02   Ei - Eva Konstantinidu: Krajiny býků, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/10/05 - 2016/10/30   Miroslav Wagner: Archiv & nové práce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/12/07 - 2017/01/01   Vladimír Véla: Vzhůru srdce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/01/04 - 2017/01/29   Jiří Kosík. Malíř a básník, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/03/01 - 2017/04/02   Markéta Kuxová: Zahrady ticha, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/04/05 - 2017/04/30   Míla Kinkal: Dveře, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/05/03 - 2017/06/04   Jakub Lipavský: Sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/06/07 - 2017/07/02   Eliška Jakubíčková: Bělostná perletí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/07/05 - 2017/07/30   Matěj Lipavský: Barevná louže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/08/02 - 2017/09/03   Jana Kasalová: Dopisy odjinud, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/09/06 - 2017/10/01   Barbora Mališová: V radosti z malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/10/04 - 2017/10/29   Kateřina Barabášová: Jiskřivé příběhy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2017/12/06 - 2017/12/31   Lena Jakubčáková: Baba z lesa, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/01/03 - 2018/02/04   Michal Navrátil: Vlastním tempem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/02/07 - 2018/03/04   Jan Burian: Ostrovy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/03/07 - 2018/04/01   Petr Štěpán: Uvidět hudbu, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/04/04 - 2018/04/29   Jana Švábová: Pastely a akvarely, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/05/02 - 2018/06/03   Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné Jaromírem Zeminou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/06/06 - 2018/07/01   Jan Hendrych: Kresby a sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/07/04 - 2018/07/29   Olga Hejná, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/08/01 - 2018/09/02   Petr Hejný: Malby, kresby, sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/09/05 - 2018/09/30   Antonín Kroča: Prstová malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/11/07 - 2018/12/02   Jitka Paclík Nesnídalová: Blues in mind, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/01/09 - 2019/02/03   Zbyněk Semerák: Vysněný svět, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/02/06 - 2019/03/03   Eva Vápenková: Finis terrae, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/03/06 - 2019/03/31   Dagmar Havlíčková: Psané kresby / modlitby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/04/03 - 2019/04/28   Anna Zemánková: Květy zahrad neviditelných, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/05/01 - 2019/06/02   Petr Šmaha: Opřenost, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/06/05 - 2019/06/30   Irena Šafránková: Uhlem, pastelem, olejem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/07/03 - 2019/08/04   Pavel Konečný: Ohlédnutí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/08/07 - 2019/09/01   Jana Budíková: Houštiny, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/10/02 - 2019/11/03   Roman Karel: Malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/11/06 - 2019/12/01   Jiří Kubový: Volně v prostoru, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2019/12/04 - 2020/01/05   Radka Bodzewicz: Oáza štěstí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/01/08 - 2020/02/02   Vít Cimbura: Tváře, dlažby, periferie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/02/05 - 2020/03/01   Alena Vršanská: Krajinou bez konce, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/07/01 - 2020/07/26   Miroslava Ptáčková: V krajině světla, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/07/29 - 2020/08/23   Marie Kapounová: Střídmé doteky, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/08/26 - 2020/09/20   Zuzana L. Malénková: Paměť míst a věcí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/09/23 - 2020/10/11   Vladimír Říha: Skrytá malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/10/14 - 2020/12/06   Hana Puchová: V čiré radosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/12/09 - 2021/01/03   Jaromír Šimkůj: V prostoru, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/02/03 - 2021/02/28   Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy II, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/04/14 - 2021/05/09   Pavel Rajdl: Vlídné světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/05/12 - 2021/06/06   Věra Nováková: Kresba a malba, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/07/07 - 2021/08/01   Kristýna Šormová: Elementy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/08/04 - 2021/08/29   Ludmila Jandová: V pospolitosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/10/06 - 2021/10/31   Michaela Maupicová: V podvojnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/11/03 - 2021/11/28   Jiří Štourač: V bezčasí, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2021/12/01 - 2022/01/02   Karolína Klimešová: V živelnosti, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2022/01/05 - 2022/01/30   Pavel Skrott: Plaché světlo, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2022/03/02 - 2022/04/03   Petra Malinová: Rostlinám, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2022/04/06 - 2022/04/22   Marie Molová: Znaky znamení, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/07/04 - 1997/08/03   Pavel Herynek: Cirkulární kresby a rotokaligrafie (1989 - 1996), Jan Herynek: Iradiace (1996 - 1997), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/04/28 - 1998/05/14   SOŠ památkové péče Šumperk: Studentské práce - školní rok 1997 -1998, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/05/15 - 1998/05/31   Jana Tichotová, Jana Podzemná, Michaela Vlachová: Malby a objekty, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1998/06/30 - 1998/07/26   Zdenka Ranná: Akvarely, Emanuel Ranný: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/05/18 - 1999/06/06   Jiří Janda, Tomáš Wurst: Užitá grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/04/06 - 2000/05/28   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/12/05 - 2002/01/06   Pour félicité 1972 - 2002: Adresát MUDr. Jaroslav Dostál, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2002/07/31 - 2002/09/01   Eva a Vladimír Míčkovi: Prorůstání, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/02/06 - 2008/03/02   Jana Kučová, Kateřina Jančářová: Plasty a plástve Objekty - šperky - kresby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2008/06/04 - 2008/06/29   Krajiny bez nebe, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/03/01 - 2018/05/13   Anežka a Miroslav Kovalovi: Spolu, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2018/10/03 - 2018/11/04   Jaromír Zemina - Co mi dává fotografie, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/12/05 - 2019/01/06   Kolářovi, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2020/05/18 - 2020/06/28   Hana Rysová, Pavel Herynek: Světlem a tuší, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)

Miroslav Koval

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1992/11/07 -   Jiří Jílek (1925 - 1981): Plastiky, obrazy, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
1994/12/06 - 1995/01/29   Dagmar Koverdynská: Dřevěné reliéfy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1995/04/04 - 1995/04/30   Alena Crhonková: Grafika, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1995/11/28 - 1996/01/07   Jiří Janda: Portrét kamene, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/04/02 - 1996/04/28   Pavla Aubrechtová: Koláže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1996/10/01 - 1996/10/27   Marie Blabolilová: Nová grafika 1990-1996, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1997/10/09 - 1997/11/05   Oldřich Šembera: Přírodou, Mánes, Praha
1998/03/31 - 1998/04/26   Jan Jemelka: Vitráže, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/03/01 - 1999/03/19   Anežka Kovalová: Kresby, Galerie a kavárna OSA, Olomouc (Olomouc)
2001/08/08 - 2001/09/20   Anežka Kovalová: Mezi malbou a obrazem, Galerie Magna, Ostrava (Ostrava-město)
2006/07/27 - 2006/08/21   Jiří Jílek (1925 - 1981): Sochy - obrazy - kresby, Galerie Tunklův Dvorec - Galerie města Zábřehu, Zábřeh (Šumperk)
2009/10/02 - 2009/10/30   Anna Zych: Malba, kresba, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2009/11/04 - 2009/11/29   Oldřich Šembera: Přírodou, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2009/11/07 - 2009/11/27   Jiří Jílek: Sochy - malba - kresba, Galerie Karla Havlíčka, Kadaň (Chomutov)
2011/07/02 - 2011/07/24   Jan Naš: Dřevěné plastiky, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2012/09/15 - 2012/10/20   Fotografie Dalibora Sedláka, Divadlo Šumperk, Šumperk (Šumperk)
2016/08/03 - 2016/09/04   Jan Kadubec: Malba a barevné sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2016/11/05 - 2016/11/24   Jaroslav Dostál: Obrazy, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
2017/09/06 - 2017/10/01   Barbora Mališová: V radosti z malby, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/05/18 - 2018/06/22   Anežka Kovalová: V barvě země, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
2019/05/13 - 2019/06/27   Miroslava Zychová: Obrazy, Městské divadlo, Kolín (Kolín)
2020/03/07 - 2020/06/18   Olga Karlíková: Perlení, Galerie Octopus, Rýmařov (Bruntál)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/07/04 - 1997/08/03   Pavel Herynek: Cirkulární kresby a rotokaligrafie (1989 - 1996), Jan Herynek: Iradiace (1996 - 1997), Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2000/04/06 - 2000/05/28   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2000/09/21 - 2000/11/19   Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/06/19- 2001/07/20   Anežka a Miroslav Kovalovi: Kresby, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2004/09/30 - 2004/11/14   Anežka a Miroslav Kovalovi: Věci a místa Rytmy a řád, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
2018/07/12 - 2018/09/16   Galerie Jiřího Jílka, DOX, Malá věž, Praha

Miroslav Koval

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/03/08 - 1993/03/15   Jiří Jílek: Sochy, výstava pro Václava Havla, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1993/09/08 - 1993/09/20   Jiří Jílek: Sochy, kresby, obrazy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
1999/02/02 - 1999/02/28   Jiří Hůla: Kresba skalpelem, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2013/04/03 - 2013/05/05   Karel Havlíček: Děti noci, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2018/06/06 - 2018/07/01   Jan Hendrych: Kresby a sochy, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)

Miroslav Koval

institution, city  
Art Unidentified, Nishinomiya
Gallery Art Space, Nishinomiya
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Kupferstichkabinett, Drážďany (Dresden)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)