Umění

subtitle: 2, časopis Ústavu dějin umění AV ČR

type of document: periodikum
imprint date: 2009
year's volume: 57
number: 2
number of page: 98, obálka
dimensions [mm]: 297 x 210
language: více jazyků

NK ČNB: cnb000356658

Umění

 

Umění

person   born
Novák Robert   8. 12. 1962

Umění

institution, city
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Umění

institution, city
C a COM Advertising, Praha

Umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
148 - 171   Jakubec Ondřej   Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času, Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600
148 - 171   Nokkala Miltová Radka   Elias Hauptner a Matouš Radouš - malíři umírajícího času, Manýristické epitafy v českých zemích kolem roku 1600
172 - 184   Hauser Jakub   „Jsme Skythové – jsme Asiaté my...“: Eurasijství a umění meziválečné emigrace ze Sovětského svazu, Sergej Mako a skupina Skify

Umění

  institution, city, signature, notes  
  C 252096