Umění

subtitle: časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 1993
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 41
number: 5
number of pages: 70, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: czech
dimensions: 297 x 210