Umění

subtitle: 3, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR

type of document: periodikum
imprint date: 2000
year's volume: 48
number: 3
number of page: 204, obálka
dimensions [mm]: 290 x 210
language: anglický, český, německý
ISBN: ISSN 0049-5123

NK ČNB: cnb000356658

Umění

 

Umění

person   born
Novák Robert   8. 12. 1962

Umění

institution, city
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Umění

institution, city
Společnost pro komerční tisk, Praha 2

Umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
127 - 135   Srp Karel   Strašná hrůza, přitažlivá
136 - 151   Vojvodík Josef   Oralizace a alfaktorizace oka
152 - 161   Winter Tomáš   Jakub Obrovský a Jindřich Štyrský
162 - 169   Tippnerová Anja   K surrealistické estetice ruin, Textuální a vizuální fragmenty Jindřicha Štyrského ak biografii Markýze de Sade
170 - 180   Toman Jindřich   The Dream Factory Had a Horror Division: Štyrský´s and Toyen´sPsycho-Covers from the 1930s

Umění

  institution, city, signature, notes  
  C 158634