Umění / Art

subtitle: 4 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 2013
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 61
number: 4
number of pages: 87
ISBN: ISSN 0049-5123
language: english
dimensions: 300 x 210